Block title
Block content

"Bazı cezâ-yı sezâsını hazmetmeyen, bir kısım da başkasının etini yemekten dişi çıkarılan ve bazı bir meşhur bektâşi gibi mânâ verenler, yol üzerine çıkıp, gasp ve garet ediyorlar..." ifadelerini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ezcümle: Bazı cezâ-yı sezâsını hazmetmeyen, bir kısım da başkasının etini yemekten dişi çıkarılan ve bazı bir meşhur bektâşi gibi mânâ verenler, yol üzerine çıkıp, gasp ve garet ediyorlar. Daha onların öte tarafında da bir kısım gevezeler vardır; bazı bahane ile, parça parça etmek istiyorlar. Öyle ise, ona bir yol veyahut bir balon yapınız."(1) 

Bu paragrafta, eski tabirle meşrutiyet yeni tabirle cumhuriyet ve demokrasinin Osmanlı coğrafyasındaki gelişim serüveni ve önündeki engeller tahlil ediliyor. Üstad Hazretleri, demokrasinin önündeki engelleri cehalet, aşiretçilik, düşmanlık ve toplumsallaşamama şeklinde özetliyor. Bunlar meşrutiyetin önünde duran engeller olduğu için, bizim tam manası ile meşrutiyeti sindirip kabul etmemiz, bir asır sürer diye bir öngörüde bulunuyor ki, bu öngörünün ne kadar hakikatli ve isabetli olduğunu biz şu anda daha iyi görebiliyoruz. Zira Türkiye'de tam manası ile demokrasi daha yeni yeni kendine gelmeye başlamıştır. Üstad Hazretlerinin bu hitap tarihine yüz yıl eklendiği zaman tam tamına bizim şu içinde bulunduğumuz zaman dilimine tekabül ediyor ki şimdilerde derin devlet ve cuntacılık manası deşifre olup gerçek demokrasiye geçiş süreci ivme kazanmıştır.

Bu paragrafta Üstad Hazretleri demokrasinin önündeki engelleri aşmak için bir yol ve balonun yapılmasını teşvik ediyor. Bu yollar ise eğitim ve maneviyatın yeniden ihya edilmesi ve cumhuriyet ve demokrasi gibi kavramların İslam ile barışık olduklarını fikren ve fiilen göstermektir. Cuntacı ideolojinin tahribatını kahraman hürriyetçiler ve demokratlar tamire çalışıyorlar ve çalışmalıdırlar. Müslüman dünyası da buna samimi bir şekilde destek olmalıdırlar.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve cevaplar

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...