Bazı ehl-i cehennemin bir dişinin dağ kadar olması, hadis midir? Nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi hadislerde anlatılan hususlar, bir yandan kâfirlerin işledikleri suçlarının büyüklüğüne, diğer yandan onlara verilecek cezanın şiddetine işaret etmek içindir.

Bediüzzaman hazretleri bu hadis-i şerifle kâfirin cinayetinin büyüklüğüne işaret edildiğini kaydeder.

Tirmizi ve İmam Ahmed’in, Ebu Hureyre’den (ra) rivayet ettikleri bir hadis-i şerifin ilk cümlesinde, "Kâfirin dişi Uhud gibidir,.. " buyrulmuştur.

Ceza ile suçun mütenasib olmasının bir icabı olarak, dünyada Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının tecellilerini inkâr eden, kâinatın yaptığı ibadetleri yok sayan, varlıkları -Allah’ın değerli birer memuru yerine- başıbozuk, tesadüflerin oyuncağı olarak görüp, değerlerini hiçe indiren ve onların hukuklarını çiğneyerek, nihayetsiz zulüm işleyen kâfirlerin çekeceği cezanın da buna uygun bir ağırlıkta olması gerekir.

Küçük bir dişin çekeceği bir acı ile Uhud Dağı büyüklüğündeki bir dişin çekeceği acı arasında Uhud Dağı kadar fark vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...