Block title
Block content

"Bâzı ehl-i Cennete dünya kadar bir yer veriliyor, yüz binler kasır, yüz binler hûri ihsan ediliyor." Bunun kaynağı nedir, sahih hadislerde cennet ehline iki eş verileceği geçiyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehâdis-i şerifede denilmiştir ki:

'Bazı ehl-i Cennete dünya kadar bir yer veriliyor; yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor.'"(1)

Kaynağı aşağıda geçtiği gibidir. Ayrıca bir çok ayet ve hadislerde hurilerin kesretli olduğuna dair karineler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını numune olarak arz edelim:

"Müttakiler güvenli bir yerde; bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı otururlar. Böylece biz onları, siyah iri gözlü hûrîlerle evlendirmişizdir." (Duhan, 44/54)

"Müttakilere kurtuluş, başarıya ulaşma, bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt (kız)lar ve dolu dolu kadehler vardır." (Nebe', 78/31-34)

"Onlar koltuklara yaslanıp kurularak, birçok meyveler ve içecekler isterler. Ve yanlarında da bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş (utangaç bakışlı) yaşıt dilberler vardır." (Sâd, 38/51, 52).

"Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için inşa etmişiz (yeniden yaratmışız)dır. Onları bâkire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır." (Vâkıa, 56/35-38).

"Cennetteki her erkeğe, zarif ve şeffaf tenli iki kadın verilecek ve orada evlenmemiş kimse kalmayacaktır."(2)

Bu hadisi bazı alimler "iki dünyalı eş" anlamında yorumluyorlar. Yoksa hurilerin iki ile sınırlandırılması hem ayet hem de hadisler açısıdan söz konusu değildir.

Dipnotlar:

(1) bk.  Tirmizi, Cennet: 17, Tefsîru Sureti'l-Kıyâmeti: 2.

(2) bk. Buhâri, Bed'ü'l-halk 8; Müslim, Cennet 14.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...