Bazı gençlerin enaniyetten kurtulması için biraz nefsini kırayım derken, kalbi kırılacağı da söz konusu oluyor. Bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her şahısta ve her vaziyette enâniyet olabilir. Gençlikte, sanatta, ilimde, ibâdette, fizikte, mülkte, makamda, servette ve sâire gibi her yerde ve her şeyde enaniyet mümkündür. Enaniyetin veriliş sebebi ise; Allah’ı tanımak ve bilmekte bir mikyas ve ölçü aleti olmasındandır. Enaniyet, bu hikmete binâen verildiğinden, tamamen yok edilmesi mümkün olmadığı gibi, doğru da değildir. Ancak veriliş hikmetine göre, kanalize edilir ve yönlendirilebilir.

Hele gençlikte, enaniyet daha kâvi olup, daha da ön plana çıkar. Bu vaziyetteki insanları terbiye etmek ve kalplerini kırmadan, onurlarını rencide etmeden faydalı olabilmek için şunlara dikkat etmemiz çok önemlidir.

1. Ehil olmak. Yani nasıl, neyi ve ne şekilde vereceğimizi iyi bilmek.

2. Muhâtabımızın terbiyesine ihlas, samimiyet ve lütufla gayret göstermek.

3. Yanlış davranışların temeline inmek ve mânevi hastalığı keşfetmek.

4. Acele etmeden, bazı gelişmeleri zamana bırakmak.

5. Her doğruyu, her yerde söyleme ve uygulama hatasına düşmemek.

6. Muhâtabımıza iltifatla yaklaşıp hürmetle muâmele etmek.

7. Nasihatı, zarar vermeyecekse yapmak.

8. En önemlisi de kendimiz numune-i imtisâl olarak, ifâde ettiklerimizin bizlerce yaşanması, “Din muâmelattır.” esâsına göre, lisân-ı halimizle örnek olmak.

Asrımız, nefsin ön plana çıktığı ve enâniyetin hâkim olduğu zaman itibariyle, hizmet ifâ edenlerin daha dikkatli ve itinalı olmasını icap ettirmektedir. Üstadımızın, Îsm-i Hakim ve Îsm-i Rahim’e mazhâriyet sırrı, tebligatta çok önemlidir. Bizler muhataplarımıza azâmi derecede şefkâtle yaklaşıp, hikmetle onları kurtarmanın yollarını aramalıyız. Mezkur hakikatler muvâcehesinde bizler, insanlara yaklaşır, vazifemizi ifâ eder isek, inşallah kırıcı olmadığımız gibi, muhataplarımızda da memnuniyet verici hâllerin tezâhürüne vesile oluruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...