"Bazı has kardeşlerim şahsıma hizmette dikkatsizlik ettiklerinden, onların bana karşı acımasını noksan gördüğümden..." İzah? Risale-i Nur’da "İman hizmeti için dünyaya el atmadım, hizmet-i imaniyemi hiçbir şeye alet etmeyeceğim." gibi ifadeler de geçiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evvelâ: Bazı has kardeşlerim şahsıma hizmette dikkatsizlik ettiklerinden, onların bana karşı acımasını noksan gördüğümden, bazan hiddet ve tekdir ettiğim vakit kalbime geldi ki:"

"O biçareler ziyade hüsn-ü zanla tahmin ediyorlar ki, 'Üstadımız istese belki bazı ruhanîler, cinnîler de hizmet edecekler, belki ediyorlar. Hizmet-i Nuriyede inayetin aşikâre cilvesi gösteriyor ki, onun şahsının perişaniyetine meydan verilmiyor ve şefkatimize muhtaç değil.' diye, hizmette bazı kusurları oluyor. Hattâ bugün de birisi araba getirecekti; dikkatsizlik yüzünden ben yayan çıktım, bir saatte on saat kadar zahmet çektim."(1)

Burada “şahsıma hizmet” tabiri "iman hizmetinde Üstad'a yardım etmek" anlamında kullanılıyor. Yoksa çok özel işlerinde kullanmak anlamında kullanılmıyor.

Mesela, Üstadımızın önemli bir hizmet için bir yerden alınıp bir yere götürülmesi gerekiyor. Ki yaşlı, hasta ve göz hapsinde olan birisi için bu kadar hizmet de normaldir.

İşte bu noktada talebelerinde, "O nasılsa evliyadır, uçar, tayy-ı mekan eder..." gibi beklentiler âdetullah dairesinde gerekli olan hizmetlerini aksatıyor. Üstadımız da bu yanlış telakki ve beklentiyi tadil etmek amaçlı onları ihtar ve ikaz ediyor.

“'Hizmet-i Nuriye de inayetin aşikâre cilvesi gösteriyor ki, onun şahsının perişaniyetine meydan verilmiyor ve şefkatimize muhtaç değil.' diye, hizmette bazı kusurları oluyor.” ifadesi, tam da bu noktayı ve bu inceliği ifade ediyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 9. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...