Bazı hocalar, Risalelerde geçen bazı hadislerle (Sevr ve hut, levlake gibi...) ve Üstad'ın Geylani Hazretlerinden himmet istemesi konusunu tenkit ediyorlar; internet ortamında yayınlıyorlar. Bu itirazlarla ilgili cevaplar mevcut mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadislerin sıhhati ve sağlamlığı, asırlar evvel hadis otoriteleri ve alimleri tarafından test edilip halledilmiş bir konudur. Günümüzde yeniden hadislerin sıhhatini sorgulamak ve eleştirmek bir art niyetin neticesi olarak algılıyoruz. Hem bu çapa bir işe de yaramaz. Zira biz hangi hadisin sağlam hangisinin uydurma olduğunu yine eski dönemdeki hadis uzmanlarından öğreniyoruz. Bizim bu mesafeden yani bu asırdan hadislerin sıhhat kontrolünü yapmamız imkansızdır. Biz ancak eski zamanlarda yapılmış bu çalışmaları günümüzün teknik imkanları ile bir havuzda toparlar bazı sınıflandırmalar yaparak kaliteli bir basım ile insanlara sunabiliriz.

Bunun dışında, hadis usullerinin kaideleri ile hadisleri anlamak ve nasıl bir çalışma ile sıhhat testlerinin yapıldığını günümüz insanlarına ispat edebiliriz.

Hadisin dahî imamları ve otoriteleri, hadisleri sıhhat yönünden gayet mükemmel bir süzgeçten ve elemeden geçirmişlerdir. En ince ayrıntılarına kadar sorguladıktan sonra, "bu hadistir" ya da "değildir" demişlerdir.

Diğer ilim dallarında olduğu gibi, hadis ilminde de bir icma bir standart vardır. Bu icma ve standartların haricinde hüküm verenlere itibar edilmemiştir. Yani o tarihlerde de sağlam ve güvenilir hadislere uydurma diyen sivri akıllı sapkınlar çıkmıştır, ama ümmetin kolektif aklı ve süzgeci bu müfsitlere fırsat vermemiştir.

İşte günümüzdeki hadis düşmanları, tarihteki bu aykırı sesleri kendilerine referans alarak iddiada bulunuyorlar. Biz böyle ümmetin ortak kabullerinden uzaklaşmış ve kolektif ilmi standartlara uymayan sapkınları ciddiye almamalıyız. Zaten bütün ilim dünyası da bu prensip ile hareket ediyor. Mesela, fizikçiler içinde birisi çıkıp mesnetsiz bir şekilde fizik kabullerine aykırı bir fikir ortaya atsa, fizik dünyası bunu ciddiye almaz.

İmam Buhari, Müslim, Tirmizi, Beyhaki, Nesei, Suyuti, Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvud, Yahya b. Ma'în, Süfyân es-Sevrî, İmam-ı Deylemi, İmam-ı Taberani, İshak B. Rahuye, Kadı İyaz, İbn-i Mâce, İbn-i Hacer-ül Heytemi, bunlar ve bunlar gibi Ehl-i Sünnetin otoriter hadis uzmanları dururken, bidat ehli kişilerin sözüne aldırmamak gerekir.

Bu zatların eserlerinde bulunan sahih hadisleri Allah Resulünün ağzından işitmiş gibi kabul etmek gerekir. Bütün ümmet bu gibi mevsuk imamların eserlerine itimat etmişlerken, bazı bidat ehli imamların sözlerinden şüpheye düşmek ilim ve vicdan ile bağdaşmaz. Bu zatlar hem uzman olmaları hem de Asr-ı saadete yakın olmaları hasebi ile hadiste söz onlara aittir. Maddeci felsefe ile beyni sersemleşmiş liyakatsiz bazı bidat ehli ilahiyatçıların sözleri, şu uzman ve liyakatli icmanın karşısında sinek vızıltısı gibidir.

Risale-i Nurlarda geçen hadisler Ehl-i sünnet muhaddislerin kaynaklarında mevcuttur. Risale-i Nur'da geçen ayet ve hadislerin kaynaklarını gösteren kitaplar mevcuttur; bunlardan bir tanesi Abdulkadir Badıllı Ağabeyin hazırladığı "Kudsi Kaynaklar" adlı kitaptır; Envar Neşriyat'tan temin edilebilir. Bu kaynakları tahkik edersek Risale-i Nur'da geçen hadislerin kaynağını öğrenmiş oluruz.

Diğer bir husus, Risale-i Nur'da geçen hadislerin bir kısmının senet bakımından zayıf olduğu doğrudur, lakin senedin zayıf olması hadisin uydurma olduğu anlamına gelmiyor. Bu gibi hadisler, hadis ilmi içinde gerekli değerlendirmeler yapılarak ümmetin istifadesine sunulmuştur. Risale-i Nurlar bu gibi hadisleri yanlış anlayıp İslam’a hurafe kapısı açanların yanlışlığını tashih ediyor. Yani bu tarz hadisleri senet bakımından değil metin bakımından analiz ediyor.

Diğer yandan bu konda sitemizde, hadislere yapılan saldırıların bir çoğuna cevap verilmiştir. Risalelere ve Üstad'a saldırı adı altında aslında hadislere saldırılmaktadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Risale-i Nur Külliyatı'na Yönelik İtirazlar ve Cevapları...

- "Said Nursi Gerçeği" İddialarına Cevaplar...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ihlasnur

o hoca dediklerin ehl-i sünnet değiller.
Mesela bak:
*Allah ğaybı bilmez.
*Peygamber ve ashabı hata etmiş.
*....
gb çok şey zırvalıyorlar. onun için onlara kulak asmamak gerekiyor. Vehhabi geçinen bu adamlardan uzak olmak gerek

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...