Bazı insanların dinle, İslamiyetle alakası olmamasına rağmen, çoğu Müslümandan ahlaken daha iyi olmasını nasıl anlamak gerekir? Ona güzel ahlakı islamiyet vermediyse, nereden alıyor olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şeriat-ı İlâhiye ikidir:"

"Biri: Sıfat-ı kelâmdan gelen bir şeriattır ki, beşerin ef'âl-i ihtiyariyesini tanzim eder."

"İkincisi: Sıfat-ı iradeden gelen ve "evâmir-i tekviniye" tesmiye edilen şeriat-ı fıtriyedir ki, bütün kâinatta câri olan kavânin-i âdâtullahın muhassalasından ibarettir. Evvelki şeriat nasıl kavânîn-i akliyeden ibârettir; tabiat denilen ikinci şeriat dahi, mecmu-u kavânin-i itibariyeden ibarettir. Sıfat-ı kudretin hassası olan tesir ve icada mâlik değillerdir."(1)

Vicdan, tekvini şeriatın bir adeti, bir esası olduğu için her insanda fıtri olarak mevcuttur. Ahlaki kuralların bir çoğu bu vicdan paketinin içinde dürülü olarak her insanda vardır. Yani vicdan doğuştan hakkın bir mizanı ve miyarıdır. Ama başka terbiye sistemleri vicdanın bu asli ve fıtri ahvalini bozup zedeleyebilir.

İşte İslam dininin ibadet ve iman disiplini, vicdanı aslına döndürme ve terbiye etme işlemidir. Öyle ise ahlakı sadece imana ve hidayete hasretmek tam yüzde yüz mutabık olmaz. Ekseriyet olarak iman ve hidayete bakar, lakin fıtri ahval ve vicdan da insanı güzel ahlaka zorlayabilir. Fıtratın insanı güzel ahlaka zorlaması Allah’ın diğer şeriatındandır, ama kafir bunu bilmediği için tabiata ya da sebeplere veriyor.

Hırsızlık, her sistemde ve her inançta kötü bir haslettir. Demek insanların bazı noktaları fıtrattan gelen bir zorlama ile evrensellik içerebiliyor. Ama şunu diyebiliriz ki ahlakın en kamil noktası iman ve ibadet ile tezahür eder. Kafirin güzel haslet ve ahlakı köksüz ve zayıf bir bitki gibidir, az bir rüzgarda savrulur gider. İman ve ibadet tarlasında yetişen ahlak ise kökü derinlerde olan sağlam bir ağaç gibidir, asla sarsılmaz ve sağlamdır.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Nokta

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...