"Bazı istidat cüz’iyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. Ve istidada göre bazan bir isim galip oluyor, yalnız kendi hükmünü icra ediyor; o istidatta onun hükmü hükümran oluyor." cümlelerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl dünyanın adi ve önemsiz şeyleri, insanı kendi ile meşgul edip, Allah’ı unutturuyor ise, insandaki bazı cüzi ve basit kabiliyetler de, insanı kendisine hapsedip, o noktada boğduruyor. Meselelere geniş ve kapsamlı baktırmıyor. Âdeta insan, sadece o kabiliyetten ibaretmiş gibi, sair duygu ve istidatlarını geri bırakıyor.

Nazar ve şuur, o istidat ve kabiliyetin boyutu ve çapı kadar çalışıyor. Onun rengi ve gölgesinde faaliyet gösteriyor. Manevi kabiliyetleri dar ve cüzi olan bazı evliyalar, Allah’ın isim ve sıfatlarını külli bir şekilde idrak ve ihata edemiyorlar, sadece kabiliyeti nispetinde idrakleri oluyor. Hatta istidadının tesirinde kalıp, bir iki isimde terakki ederken, Allah’ın sair isimlerinde çok basit ve cüzi kalıyorlar.

Mesela; İbn-i Arabi Hazretleri, kabiliyetini sadece bir iki isme tahsis ettiği için, diğer isimlerin manasına ve külliyetine intikal edememiş ve bu noktadan nakıs ve eksik kalmıştır.

Gölgeden çıkamamak tabirinde ise; bir ismin eşya üstündeki tecelli dairesinden, sair tecelli dairelerine geçememek anlamındadır. Mesela; Kadir isminin gölgesine girip, sair isimlere intikal edememek gibi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...