"Bazı istidat cüz’iyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. Ve istidada göre bazan bir isim galip oluyor, yalnız kendi hükmünü icra ediyor; o istidatta onun hükmü hükümran oluyor." cümlelerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bazı istidatlar eşya ve hâdiseleri dar bir dâirede değerlendirirler; küllî mânada düşünüp nazarlarını inkişâf ettiremezler. Meselâ, bir yakınını kaybeden kişi, onun ölümüne sebep olan hastalığı münferit bir vakıa olarak değerlendirdiğinde, dar bir dâirede hapsolmuş olur. Değişen mevsimleri, dökülen yaprakları, ölümü tadan bütün canlıları birlikte düşünse, bütün bu varlıklarda ölümü yaratan bir kudreti görecek ve o ölüm hâdisesinin de bütün ölümleri yaratan Allah’tan geldiğini bilecektir.

Gölgeden çıkamamak, eşyâ ve hâdiselerin arkasında esmâ-i İlâhiyeyi okuyamamaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, eşyânın hakikati esmâ-i İlâhiyedir. Eşyâ o esmâdan haber verir ve o esmânın varlığına nisbetle onun varlığı gölge gibi zayıf kalır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...