Bazı kimselerin Kur'an ve hadis ilimlerine vâkıf oldukları halde Ehl-i sünnet çizgisinden çıkmalarını; dalalette gidip, televizyon programlarında insanların zihinlerini bulandırmalarını nasıl değerlendirmemiz gerekiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanı dalalete sevk eden en mühim sebeb; enaniyet, gurur, kibir gibi manevî hastalıklardır.

"Evet, gururla, insan maddî ve mânevî kemâlât ve mehasinden mahrum kalır. Eğer gurur saikasıyla başkaların kemâlâtına tenezzül etmeyip kendi kemâlâtını kâfi ve yüksek görürse, o insan nâkıstır. Böyle insanlar, malûmat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle, eslâf-ı izâmın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ve evhama mâruz kalarak, bütün bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki, eslâf-ı izâmın kırk günde yaptıkları bir keşfiyatı, bunlar kırk senede bulamazlar."(1)

Üstadımızın da ifade ettiği gibi, bu tarz insanları havalandırıp dalalete düşüren şey kendi ilimlerini kâfi görmeleri ve ümmetin müşterek aklını temsil eden icma’ya itibar etmemeleridir. Halbuki icma’ denilen şey başta sahabe, tabiin, tebe-i tabiin olmak üzere milyonlarca mürşid, müceddid, âlim ve evliyadan teşekkül eden ve yanılması imkânsız müşterek bir akıldır.

“Allah bu ümmeti (veya Muhammed’in ümmetini) dalalette birleştirmez. Allah’ın eli cemaatin üzerinedir. Cemaatten ayrılan ateşe ayrılmış olur.”(2)

“Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Öyleyse bir konuda ihtilaf olduğunu gördüğünüzde sevad-ı azama (büyük çoğunluğa) tâbi olun.”(3)

İnsan kibir ve gurura kapılırsa, güneşin içinde güneşi göremeyecek bir karanlığa düşer. Ebucehil kibir ve gururuna mağlup olduğu için iman etmedi. Halbuki Allah Resulü (asm.), mu’cizeleri ile karşısında bir güneş duruyordu. Demek insan gurur ve kibir iklimine girerse, baharlar ona kış olur, güneş ona karanlık görünür.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Katre.
(2) bk. Trimiz, Fiten, 7.
(3) bk. İbn Mace, Fiten, 8.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hnurlu
1)Enaniyet ve gurur disinda neler olabilir. 2)Bir de bu reformistlerin sapitma nedenleri,kimlikleri kof halleri kulliyatta nasil gecer nerlerde gecer onlarida eklerseniz cok daha istifade edecegiz
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu konu Risale-i Nurda özel bir şekilde bahsedilmiyor. Ego ve gururun yanında şöhret, menfaat vesaire bir çok hastalıkta sapmalarına sebep olabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Egebasim
Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar, ancak zanna tâbî olurlar. Ve onlar, ancak yalan uydururlar. 6/16
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas
Benim işyerinde bir arkadaşım var o da risale-i nur külliyatını bitirip, defalarca okumasına, dersanede yıllarca kalmasına rağmen, bazı hocalardan etkilenip, ehl-i sünnet çizgisinden çıkmış ne yazık ki, peygamber efendimizin şefaat hakkı yoktur diyor, peygamber efendimiz ALLAH'tan daha mı merhametli diyor, peygamber efendimizin namazını kateden çocuğa ettiği dua sonucu, çocuğun bir daha yürüyememesi konusunda peygamber efendimiz gibi merhametli biri bir çocuğa beddua etmez diyor, said nursi hazretleri hata yapabilir, onun bildikleri kendi dönemiyle sınırlıdır diyor, bildiğiniz üzere islamda 3 nikah bağı vardır ama o 3. talak diye bir şey yoktur diyor, savaşlarda esir edilen kocası ölmüş bayanların cariye olarak kullanılmasını inkar ediyo daha bir çok şey, kendi kafasına göre yorumlar yapıyo, kendi ilmine istinad ediyo, ben çok uyardım ama netice alamadım, günümüzde türeyen kendilerine kuran Müslümanı diyen kişiler. peygamber efendimizi haşa adi, sıradan birisi gibi görüyorlar, kurandaki ayetleri okuyarak kendi kafalarına göre yorum yapmaya çalışıyolar, ama kurana genel bir nazarla bakmıyorlar, bir ayet diğerini açıklıyo ama bunlar sadece 1 ayetin yorumuna bakarak genel bir hüküm vermeye çalışıyorlar, ALLAH hidayet versin
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Nitelikli çoğunluk bir değer bir kanaat ifade eder ama niteliksiz kuru kalabalıklar bir değer bir kanaat ifade etmezler. Ayette ki çoğunluk kuru ve niteliksiz kalabalıklara işaret ediyor. Hadisteki çoğunluk ümmetin seçkin alimlerinin ortak aklına ve kolektif kanaatine işaret ediyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...