Bazı mahrem risaleler, yazıldığı halde neden neşredilmiyor; bazı yerlerde geçen: "Kuvvetlidir, fakat yazamayız. Zahirdir, fakat gösteremiyoruz." gibi ifadeleri nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretlerinin bu gibi risaleleri ya da bazı parçaları yazmamasının birkaç sebebi ve hikmeti vardır.

Birincisi, o yazılacak bahsin siyasete taalluk etmesidir ki, bu gibi mahrem ve siyasete taalluk eden risaleleri acemi ve yabancı nazarlara takdim etmek, diğer külli iman hizmetine zarar verebilir. Bu muhtemel zarardan dolayı telif edilmiyor olabilirler. Nitekim bu kadar itina ile siyasetten uzak durulmasına nazaran, siyaset yapmakla itham edilmiştir. Bir de böyle siyasete taalluk eden risaleler açıkça ve kesretle yazılsa idi ciddi bir sorun olabilirdi.

İkincisi, Risale-i Nurları hakikati ile idrak edememiş ya da henüz etmekte olan nazarları istinkaf etmemek ve zora sokmamak için bu gibi mahrem ve senaya medar meseleler tayyediyor. Yani işin künhünü anlamayanlar Üstad Hazretlerini -haşa- hodgamlık ve enaniyetini okşamak ile itham ediyorlar. Zaten bahsi geçen lem'ada da en çok Risale-i Nurların sena ve makbuliyeti izah ediliyor.

Adam bilmiyor ki Üstad Hazretleri kendi zatını değil iman hakikatlerinin naşiri olan Risale-i Nurları sena ediyor. İşte böyle yanlış anlamalara mahal vermemek için bu gibi senaya medar bahisler tayyedilmişler denilebilir. Nitekim Üstad Hazretleri bir çok kerametlerini ve harika kemalatlarını Risale-i Nurlara yazdırmamıştır, bunlara da o kabilden bakabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...