Bazı Nur talebeleri, Üstad öyle yaptı diye cemaatle namazda Fatiha'yı imamın arkasında okuyorlar ve seferi iken Hanefi olmalarına rağmen iki değil, dört rekat kılıyorlar. Bu mevzularda kişinin mezhebine göre amel etmemesi uygun mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Telfik-i Mezahib: Dinî bir meselede, hak mezheplerin aynı mesele hakkındaki zıt görüşlerini cem'etmekle bir mezhep yapmak. Bu zıd görüşlerle amel etmeyi caiz görür. Fukaha ise bu tarzı caiz görmemişlerdir. Yani mezhepler arasında kolayına gelen fetvalarla amel etmeye "telfik" denilmiştir ki bu caiz görülmemiştir. Bunu fakihler laubalilik, bir hafife alma şeklinde değerlendirmişler.

Lakin bütün mezheplerin zıt görüşlerini dikkate alarak azimet noktasında amel etmekte bir sakınca yoktur. Yani elin kanadığında da abdest alırsın, bir bayana temas ettiğin zamanda da abdest alırsın. Bu takva ve azimete daha uygundur. Bunda ciddiyet ve hassasiyet olduğu için, bu noktada mezhepleri tevhid etmekte bir sakınca yoktur.

Şayet bir sorunla karşılaşıp bu sorunu kendi mezhebimizde halledemez isek, diğer hak mezheplere ittiba etmemizde de (yani zaruret halinde diğer mezhebin görüşüne uyulmasında) zaten bir sakınca yoktur. Böyle bir kolaylık zaten mevcut iken, telfik gibi ciddiyetsiz ve laubali bir fiile sapmak caiz olmaz.

Bazı noktalarda Üstad Hazretlerine uyup da geri kalan kısımlarda kendi mezhebimize uymamız, bu telfik olayına benzediği için, dikkat etmekte fayda vardır. Kaldı ki Hanefîlere göre, yolcunun namazları kısaltarak kılması vacib ve aynı zamanda azimettir. Yolcunun bilerek iki rekattan fazla kılması mekruhtur.

Ne Risale-i Nurlar fıkıh kitabıdır, ne de Üstad Hazretleri fıkıh noktasından mezhep imamıdır. Bu alanda Nur talebeleri kendi mezheplerine ve mezhep imamlarına tabidirler. Şayet Üstad Hazretleri fıkha dair Risale-i Nur'da açık bir içtihatta bulunmuş ise, ona ittiba etmek hepimizin hakkıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...