Bazı peygamberlerde ve peygamber varisi mühim zevatta, bazı esmânın galip olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hepsi cennete gidecek olan hidayet ehli zatlar arasında da hem karakter ve kabiliyet, hem salih amel ve takva itibariyle büyük farklılıklar vardır. Hazreti Musa ile Harun aleyhisselam arasında büyük farklılıklar olduğu gibi, Hz. Ömer ile Hz. Osman (r.a.) arasında da yine çok büyük fark vardır. O halde, bunların manevî terbiyeleri ve bunlarda tecelli eden esmânın mertebeleri birbirinden farklı demektir. Her birisinde Rab ismi ayrı bir mertebede ve farklı şekilde tecelli etmiştir.

Bu müstesna zatlar, İlâhî isimlere ayna olma konusunda bütün insanlardan çok daha ileri olmalarına rağmen, aralarında yine mertebe farkı bulunmaktadır.

Bir önceki şıkta da değindiğimiz bu konuya, bir misâl ile yeniden dönelim:

İki âlim düşünelim. Bunlardan her ikisini de Âlim ismine mazhar olmakta ortaktırlar. Bunlardan birisi diğerinden daha zengin ve daha cömert ise, onda Gani ve Kerîm isimleri daha fazla tecelli etmiş olur. Diğer âlim de hikmetli hareket etme ve hataları affetme konularında birinciden daha ileri ise, o da Hakîm ve Ğaffar isimlerine ayna olmakta birinci âlimden daha ileri demektir.

Bütün İlâhi isimlere azamî derecede mazhar olan tek zât Resullullah Efendimiz (asm)'dir. Diğer peygamberler ve onların varisi olan büyük âlimler, ancak belli isimlere azamî derecede mazhar olmuşlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...