Bazı vakıf veya müdebbir abiler, kendilerine de sadık olunmasını ve isteklerinin emir telakki edilmesini ve soru da sorulmamasını istiyorlar? Hizmet içerisinde sadakat nasıl olmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sadakat şahsa değil davaya olur. Çünkü dava yanılmaz, ama şahıslar yanılabilir. Hatta davaya sadakat de şeriata uygun olup olmamasına göre olur. Şayet dava denilen şey şeriata uygun değilse, o davaya da sadakat caiz olmaz. Bizim ölçümüz ve mihengimiz şeriattır (Ehl-i sünnetin ölçüleridir); şayet uyulması gereken şey şeriata uygunsa amenna, ama değilse kim olursa olsun -buna Said-i Nursi de dahil- uymak caiz değildir.

Toplumda özellikle de dini cemaat ve tarikatlarda, sadakatin çok suiistimal edildiği malum bir durumken, dikkatli olmakta fayda vardır.

Biz cemaat ve hizmette meşvereti, demokrasiyi ve ortak aklı tavsiye ederiz. Koşulsuz itaat eden statik aklı değil, edep ve itidalle sorgulayan, araştıran, cevval aklı alkışlarız. Tek adam tek abi tek müdebbir tek lider tek imam tek hoca tek şef edebiyatı alem-i İslam’ı bu hale getirdi.

Uyulması istenilen şey mantığa, ahlaka ve İslam’a uygun değilse, uyulması caiz olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...