Bazıları, bizden daha zeki canlılar tarafından oluşturulmuş bir dünyada yaşdağımızı düşünüyorlar. Bu iddiayı Risalelerle çürütebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Allah’ın varlığına ve bir olduğuna dair o kadar çok delil ve ispatlar var ki, bu delilleri yazmak için ağaçlar ve bitkiler kalem olsa, deniz ve okyanuslar mürekkep olsa yine yetmez. Kainat ve içindeki her bir zerre Allah’ı isim ve sıfatları ile bizim gözümüze sokuyor. Lakin kalbi pas tutmuş, gözü lekeliler bu delilleri göremiyorlar. Risale-i Nurların bütün eczaları Allah’ın varlığını ve birliğini kati ve mukni bir şekilde izah edip ispat ediyor. Teferruat için Risale-i Nurlara müracaat edebiliriz.

İkincisi, bizden daha zeki olan canlıları kim icat etmiş diye adama sormazlar mı? Onları da onlardan daha zekisi icat etmiş ise, onları kim icat etmiş sorusu müteselsil bir şekilde sonsuza kadar gider ki, bu akıl ve mantık bakımından saçma ve hurafe bir bakış açısıdır. Felsefe ve ilm-i kelamda buna teselsül denir ki, hiçbir filozof bu saçmalığı kabule yanaşmamıştır.

Üçüncüsü, eşyanın mükemmel ve sanatlı bir şekilde olması, sanatkarının nihayetsiz bir ilim, irade ve kudret sahibi olmasını gerektiriyor. Şöyle ki:

Mesela, hayatın oluşmasında toprak, su, güneş, hava lazımdır, bunlardan birisi olmasa hayat olmaz. Demek kainatı istila eden dört ana unsur olmadan hayat hasıl olmaz. Demek hayatı yaratan Zat'ın bütün kainata ve kainat içindeki unsurlara hükmedip tasarruf etmesi gerekiyor; yoksa hayatı yaratması mümkün değildir.

Bir çiçeğin hayat bulması için bütün kainat çarklarının işlemesi ve çalışması iktiza ediyor. Öyle ise çiçeği toprak yapıyor diyebilmemiz için, toprağın bütün kainatı bilir bir ilminin, görür bir gözünün, hükmü geçer bir kudretinin olduğunu kabul etmemiz gerekiyor ki, bu ise aklın kabul edeceği bir şey değildir. Bir kase toprakta yetişen çiçeğin icadı bütün kainata bakıyor. Öyle ise çiçeğin mucidi ancak kainatın Rabbi olan Allah olabilir. Zira onun ilim ve iradesi sonsuz ve hükmü bütün kainata geçiyor. Halbuki bir kase toprağa bu vasıfları izafe etmek, müşkülatın muhal derecesidir. Demek hayatı verebilecek Zat'ta sonsuz ilim, irade, kudret gibi vasıfların olması gerekir.

Dördüncüsü, bizden daha zeki canlılar dünyayı oluşturdu ise, neden görünmüyorlar ya da onların varlığına dair neden en ufak bir delil ya da ipucuna rastlamıyoruz. Halbuki Allah’ın varlığına ve birliğine dair yukarıda izah ettiğimiz gibi sayısız delil ve ipuçları mevcut. Böyle delilsiz mesnetsiz, ipe sapa gelmeyen heyulalara cevap vermek bile israf-ı kelam sayılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...