Block title
Block content

Bedevi bülbüllerinin konuşması; muarız hocanın kim olduğu ve dolu hadisesinin ne olduğu hususunda bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gül fabrikası gülistanlarını ve merhum bedevi bülbüllerini konuşturan Hüsrev kardeş! Risale-i Nur, Isparta'yı âfât-ı semaviye ve arziyeden muhafazasına sebeb olduğunu çok hâdisatla beraber, bu yeni zelzele hâdisesi ve muarız hocanın dolularla başının tokatlanması, yeni bir hücceti oluyor. Ve Mu’cizât-ı Kur’âniye lâhikasını, sizin isabetli fikrinize havale ediyoruz. Hem siz, yazdığınız miktarı gönderiniz. Biz burada tekmil eder, size de sonra haber veririz."(1)

"Bedevi Bülbüller" meselesini şu şekilde anlıyoruz: Bedevi Zühtü Ağabey Kur'an talebeleri yetiştirmektedir. Bu talebelere atfen bülbül denilmesi çok muvafık düşüyor. Bunu şuradaki ifadeden anlıyoruz:

"... bu eski ve yeni gayyûr kardeşimiz Büyük Zühtü, resmiyete bakmayarak, Risale-i Nur’un mühim vazifelerinden olan mâsumlara Kur’ân dersini vermekle gösterildi ki, merhum Zühtü Bedevî yerine, bu Büyük Zühtü’yü yeni veriyor."(2)

Dolu hadisesi; bildiğimiz manada dolu yağışıdır. Bir başka mektupta şöyle geçiyor:

"... Risale-i Nur’u kuvvetli bir kalkan bulmasıyla hiçbir zarar vermemesi ve Risale-i Nur’a muarız bir hocanın bütün hâsılatını mahveden dolu, o muarıza has kalması, başkasına ilişmemesi..."(3)

Muarız hoca meselesinde ise; bu hocanın Eğirdir müftüsü olduğunu şuradan anlıyoruz:

"Zâtınız, herkesten ziyade hizmetimize taraftar ve hararetle himayetkâr olmak lâzım gelirken, maatteessüf, meçhul sebeplerle, aksimize tarafgirâne ve bize karşı soğukça rakîbane baktığınızdan,.."(4) 

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 165. Mektup.
(2) bk. age., 170. Mektup.
(3) bk. age., 167. Mektup.
(4) bk. Barla Lahikası, 170. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: 165 | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 900 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

nurcu56
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...