Bediüzaman'ın, Şeyh Said için; "Allah onlara cihad ile şehadeti; bana da kalemle cihadı nasip etti." dediği doğru mudur? Said Nursi, Şeyh Said'in davasını meşru görmüş mü?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un genelini incelediğimizde, Üstad Hazretlerinin Şeyh Said isyanına gaye olarak olmasa bile, tarz ve metot olarak karşı olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Zira ömrü boyunca müspet hareket etmeyi kendine şiar edinmiş ve dahilde silahlı mücadeleyi asla uygun görmeyen Üstad Hazretlerinin, Şeyh Said isyanını tarz ve metot olarak onaylaması veya desteklemesi asla mümkün ve kabil değildir. Aksi halde kendi ile çelişmiş olur.

Nitekim Üstad Hazretleri Şeyh Said isyanından önce de kendine yapılan bu tarz teklifleri geri çevirmiş ve onları bu konuda ikaz etmeyi kendine de görev saymıştır.

"Aynen bunun hatası gibi: Eski Harb-i Umumîden biraz evvel, ben Van'da iken, bazı dindar ve müttakî zatlar yanıma geldiler. Dediler ki: 'Bazı kumandanlarda dinsizlik oluyor. Gel, bize iştirak et. Biz bu reislere isyan edeceğiz.' "

"Ben de dedim: 'O fenalıklar ve o dinsizlikler, o gibi kumandanlara mahsustur. Ordu onunla mes'ul olmaz. Bu Osmanlı ordusunda belki yüz bin evliya var. Ben bu orduya karşı kılıç çekmem ve size iştirak etmem.' "

"O zatlar benden ayrıldılar, kılıç çektiler; neticesiz Bitlis hâdisesi vücuda geldi. Az zaman sonra, Harb-i Umumî patladı. O ordu, din namına iştirak etti, cihada girdi, o ordudan yüz bin şehidler evliya mertebesine çıkıp beni o dâvamda tasdik edip kanlarıyla velâyet fermanlarını imzaladılar."(1)

Üstad Hazretlerinin bu sözleri, Şeyh Said isyanında nasıl bir tavır sergilediği konusunda, bize ip uçları vermektedir. Akl-ı selim sahibi insanlar, bu genel çerçeve ile meseleye baktıklarında, Üstad Hazretlerinin Şeyh Said isyanında nasıl bir tavır sergilediğini takdir eder diye düşünüyoruz.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Ayrıca ilave bilgi için tıklayınız:

Said Nursi'nin Şeyh Said'e yazdığı mektubun gerçek olmadığını söyleyenler var. Bunu açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...