Block title
Block content

Bediüzzaman "Beş vakit namazını kılanın, iki namaz ortalarında yaptıkları yararlı işler ibadettir." diyor. Bu sözü nasıl anlamalıyız, yaptıklarımız işler ibadet diye ibadet yapmamamız mı lazım?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah, dünyevî amelleri, güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü âhirete mal edebilir; fani ömrünü bir cihette ibkà eder."(1)

Beş vakit farz namazı kılan birisinin, bu beş vakit arasında yapmış olduğu diğer mubah iş ve amelleri ibadete dönüşüyor. Bu ibadetler nafile türünden ibadetler oluyor, dolayısı ile Kur’an okumak, Cevşen okumak, zikir çekmek gibi daha yüksek daha sevaplı ibadetlerin yerini tutmaz.

"Nasıl olsa yağmur yağıyor." deyip bahçeyi ayrıca sulamaz isen, verim düşer, mahsul susuzluktan kurur. Çünkü bahçenin hem yağmura hem de ayrıca sulanmaya ve bakıma ihtiyacı bulunuyor. Benzer bir durum bu hususta da geçerlidir. Yani Kur’an okumayan, Cevşen okumayan, tesbihatı yapmayan bir insanın, manevi bahçesi eksik ve noksan kalır.  

(1) bk. Sözler, Dördüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...