Bediüzzaman eserlerinde, "Ümmetimin alimleri Benî İsrail’in peygamberleri gibidir." ifadelerini hadis olarak rivayet etmektedir. Aşağıdaki iddiada ise bu sözlerin hadis olmadığı ileri sürülmektedir. Bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İddia:

«. علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل »
Bu hadis için Demirî ve Askalânî; "Aslı yoktur", dediler. Zerkeşî de böyle demiş, Suyutî ise sükut etmiştir. Bediüzzaman bunun hadis olduğunu neye dayanarak rivayet etmiştir?

İddiaya Cevap:

Bu hadis hakkındaki değerlendirmeler, aynı zamanda "Keşfu’l-Hafa"da da söz konusu edilmiştir. Bu kaynağı da araştırıp görmeleri gerekmez miydi? Oradaki diğer bilgileri de öğrenip ona göre bir yargıya varmamak, acaba hangi ilmî kriterin gereği olmuştur? Yoksa, maksat “dostlar bilgi alışverişinde görsünler” diye mi sadece nefislerinin arzularına uygun gördüklerini yazmayı münasip görmüşlerdir?

Evet, Aclûnî’de verilen bu bilgiler yanında şu bilgiler de vardır:

Necm’in bildirdiğine göre, bu hadisin kesin olarak Hz. Peygamber (a.s.m)’e dayanan merfu bir hadis olduğunu söyleyen alimler arasında Fahreddin Razî, İbn Kudame, el-Esnevî, el-Barizî, el-Yafiî de vardır. Hadisin manasının sahih olduğunu söyleyenler arasında ise Teftezanî, Fethuddin eş-Şehid, Ebu Bekr el-Mevsilî de bulunmaktadır. Suyutî, el-Hasais adlı eserinde bu görüşü desteklemiştir. En-Necm “Hüsnü’t-Tenbih” adlı eserinde bu hadisin doğruluğunu gösteren şevahit / başka şahit hadis varyantları olduğunu da söylemiştir. Aclunî, bunları belirttikten sonra, “Bu bilgiler, hadisin bir aslının olduğunu güçlendirmektedir.” ifadesine de yer vermiştir. (bk. Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, II/64).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...