Bediüzzaman Hazretleri “hâdise-i Muhammediye bütün benî-Âdemin en büyük hâdisesi ve kâinatın en azametli mes'elesi” diye buyuruyor; açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu âlem yaratılmazdan önce her şey yokluk karanlığında idi.

“Allah’ın ilk yarattığı benim nurumdur.”(1)

hâdis-i şerifinin haber verdiği gibi, Cenâb-ı Hakk ilk mahlûk olarak Nur-u Muhammedîyi yarattı.

Nur-u Muhammedî, tabir caizse hilkat ağacının çekirdeği mesabesinde oldu. Hz. Peygamber (asm)'in risaletiyle de en münevver meyvesini verdi.

Tabiatta pek çok İlâhî kanunlar vardır. Bu kanunlardan biri de, ıstıfadır. Yâni varlık âleminde devamlı bir seçilme, bir sâfileşme söz konusudur. Hamdi Yazır, bunu şöyle ifade eder:

“Hilkat, mutlak bir ıstıfaya müteveccihtir.”(2)

Varlığı bir piramide benzetirsek, bu piramidin en geniş kısmında cansızlar yer alır. Bir üst kademede bitkiler, onların üstünde hayvanlar yer alır. Sonra insanlar gelir. İnsanlardan peygamberler seçilir. Peygamberler içinde beş tanesi “ulu’l-azm” tabir edilen daha üst kademede yer alır. Onlardan da Hz. Muhammed (asm) seçilmiştir. Peygamberimiz'in bir adı olan Mustafa, böyle bir seçilmişliği ifade eder. Ve O, varlık piramidinin zirve şahsiyetidir.

İşte böyle bir zatın âleme teşrifi, elbette âlemdeki en büyük bir olaydır.

Dipnotlar:
(1) Aclûni, I, 265.
(2) Yazır, II, 1183.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurun fedaisi
Peki üstad başka yerlerde; "en büyük mesele imanı kurtarmaktır..", tahkiki yapmaktır, başkasının imanına kuvvet verecek şekilde çalışmaktır.. cehennemden kurtulmaktır.. Ebedi hayatı kazanmaktır.. dünyayı misafirhane telakki etmektir.. vs vs meallerinde cümleler kullanıyor.. Bazı yerlerde Deccal meselesi için buna benzer "mühim" ve "büyük" mesele deniyor.. Vech-i tevfikini izah eder misiniz?..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her sözün konumu, makamı tarihselliği ayrı ayrıdır. Yaratılış konusunda en büyük hadise farklı ahir zamanda en önemli hadise farklı. Bu konular bir birisi ile zıt değil ki tevil gerektirsin.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...