Bediüzzaman Hazretleri; mucizelerin ihtiyarı elden almadığı konusunda bir şey diyor mu? Zira şakk-ı kamer mucizesini gören nasıl inkar edebilir ki?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mucizeler, akla kapı açacak, iradeyi elden almayacak bir dozajdadır.

Şayet mucizeler iradeyi teslim alacak dozajda olmuş olsa idi, ayın ikiye bölünme mucizesine tanık olan Mekke müşrikleri iman ederlerdi. Halbuki Ebu Cehil şakk-ı kamer mucizesine sihir deyip inkarında ısrar etti. Demek mucizeler insan iradesini iptal edecek bir baskıya sahip değiller.

İmana kabiliyeti ve niyeti olanlar için mucize bir delil ve ışık olurken, imana kabiliyeti ve niyeti olmayanlar için karanlık ve tesirsiz kalabiliyor; bu da mucizenin insan iradesini iptal etmediğinin bir kanıtı bir ispatı niteliğindedir.

Üstadımız bu inceliğe şu şekilde işaret ediyor:

"Din bir imtihandır, bir tecrübedir; ervâh-ı âliyeyi ervâh-ı sâfileden tefrik eder. Öyleyse, ileride herkese gözle görülecek vukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki, ne bütün bütün meçhul kalsın ne de bedihî olup herkes ister istemez tasdike mecbur kalsın. Akla kapı açacak, ihtiyarı elinden almayacak. Zira, eğer tamamen bedâhet derecesinde bir alâmet-i kıyamet görülse, herkes tasdike muztar olsa, o vakit kömür gibi bir istidat, elmas gibi bir istidatla beraber kalır. Sırr-ı teklif ve netice-i imtihan zayi olur."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...