Bediüzzaman hazretleri seferi olup, namazlarını kısaltarak kılar mıydı?

Soru Detayı

Uzun seyahatlere ve sürgünlere çıkmak zorunda kalan Üstadımız seferi namazı kılmış mı? Üstadımıza göre ve diğer alimlere seferi nasıl olunur? Yani 3 gün yol mesafesi yoksa 90 km mi? Eğer 90 km ise Üstadımızın 90 km den uzun mesafelerde kıldığı seferi namazı var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Seferilik süresi içinde, Şafiilerde namazı kısaltarak kılmak bir ruhsattır. Üstadımız da Şafii mezhebine uyduğu için, ruhsatı değil azimeti tercih ederek, namazları tam kılardı, yani namazı kasretmezdi (kısaltmazdı).

Üstadımız mesafe konusunda zaman mı mekân mı konusunu Barla Lahikası'nda şöyle izah etmektedir.

"Sordukları mes'ele-i şer'iye ise; şimdiki mesleğimiz ve halimiz, o mes'elelerle meşgul olmaya müsaade etmiyor. Yalnız bu kadar var ki: Ruhsat-ı şer'iye olan kasr-ı namaz ve takdim te'hir, vesait-i nakliye bir kararda olmadığı için, onlara bina edilmez. Belki kaide-i şer'iye olan kasr-ı namaz, sabit olan mesafeye bina edilebilir."

"Eğer denilse ki: Tayyare ile ve şimendifer ile bir saatte giden zahmet çekmiyor ki, ruhsata müstehak olsun."

"Elcevab: Tayyare ve şimendiferde abdest alıp, vaktinde namazını kılmak, yayan serbest gidenlerden daha ziyade müşkilât bulunduğu için, ruhsata sebebiyet verir."

"Her ne ise, şimdilik bu kadar yazılabildi. Bu mes'ele-i şer'iyeyi ülema-i İslâm halletmişler, bize ihtiyaç bırakmamışlar."
(1)

Şafi mezhebine göre, zaman değil mesafe geçerlidir. Bu nedenle doksan kilometrelik bir yolculuğa çıkan kimse seferidir ve dört rekatlı farzları tam kılması daha iyi olmakla beraber, iki olarak kılması da caizdir.

Hanefi Mezhebine göre ise, ne zaman seferi olunacağı konusunda iki ayrı görüş vardır:

1. Mesafeyi esas alanlar: Bu anlayışa göre doksan kilometre kadar bir yolculuğa çıkılırsa, seferi sayılacağından namazlarını kısaltır.

2. Zamanı esas alanlar: Bunlara göre üç gün (on sekiz saat) yolculuk yapmak kişiyi seferi yapar. Bu durumda namazlarını kısaltabilir, yoksa kısaltamazlar.

Hanefilere göre, seferi olan birisinin dört rekatlı farz namazları iki kılması gerekir. Ancak dört olarak da kılsa namazı geçerlidir. Şafilerde ise yolcu bile olsa, tam kılmak daha faydalıdır.(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, (293. Mektup)

(2) bk. Seferi olmanın, seferi namazın şartları nelerdir? Seferi olduğumuz hâlde farz namazları aynen olduğu gibi kılabilir miyiz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Latife

Hanefi olsak da Üstada iktidaen tam kılabilir miyiz ?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)
Hanefi mezhebinde seferde namazı kasretmek efdaldir, normal kılmak tenzihen mekruhtur. Dolayısıyla Üstad'ı taklid etmek yerine, herkesin kendi mezhebinin fıkhi hükmünce amel etmesi gerekir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...