Bediüzzaman Hazretleri, Sultan Abdülhamid'in emriyle tımarhaneye sevk edilmesinde sebep ne idi? Hem muayene sonrası verilen raporun içeriği ile ilgili bir belge mevcut mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Said Nursi ile cennet mekan Abdülhamid Han arasında şahsi bir durum yoktur. Said Nursi Hazretleri Osmanlının yenilenip, hasta halinden kurtulması için proje üretip, bunu teklif etmiştir. Maalesef o zamanın Osmanlı bürokrasisi Said Nursi Hazretlerini anlamadığı için, onu bir takım siyasi oyunlarla tımarhaneye atmışlardır .Üstad'ı tımarhaneye attıranlar Osmanlının köhne bürokrat zihniyetidir. Aynı zihniyet, Abdülhamit Han’ı da tahtan indirmişlerdir.

Olay detaylı olarak şöyle gelişmiştir:

Muazzez Üstadımız Eski Said döneminde memleketin meseleleriyle; özellikle de, Doğu'nun eğitim ve kültür konularıyla yakından ilgilenmiştir. Hatta Doğu'nun ileride cehaletten dolayı sıkıntı teşkil edeceğini ve birileri tarafından ülkenin aleyhinde kullanılacağını sezmiştir. Bu hastalığın ve tehlikenin ıstırabıyla İstanbul’a kadar gitmiş, halifeyle görüşmek istemiştir. Ancak padişahla bizzat görüşme mevzuu meçhuldür.

Fakat araya giren paşalar Üstad'ı dinlemiş, âdetleri üzere, ihsanı şahaneden vaatler, teminatlar ve hediyeler teklif etmişlerdir. Üstadımız ise;

“Ben maaş dilencisi değilim, maksadımı te’hir ve maaşı tacil etmek ne hikmete mebnidir.”

diyerek teklifi reddediyor.

Paşalarla arasında ciddi anlamda münakaşalar oluyor. Hatta Üstad'ın Fizan, Trablus ve Taif’e sürülmesi bile gündeme geliyor. Fakat Zülüflü İsmail Paşa'nın (askeri okullar müfettişi) tavsiyesi ile, Üstadımız'dan kurtulmanın yolunu; onu tımarhaneye göndermekte buluyorlar. Üstadımız iki Musevi, bir Rum, bir Ermeni, bir de Türk doktorundan rapor alınarak, "Toptaşı tımarhanesi"ne konuluyor. Orada bir müddet kalıyor. Tımarhanenin en yetkili doktoru tarafından yakın takipte, uzun görüşmeler ve sohbetler neticesinde doktor, şöyle bir rapor tanzim ediyor:

“ Eğer Bediüzzaman da zerre kadar mecnunluk eseri varsa, dünyada akıllı adam yoktur.”

İlave bilgi için tıklayınız:

- Bedizzaman Said Nursi tımarhaneye atılmış mıdır; atılmışsa neden atılmıştır?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Kitmir20936
ALLAH razı olsun sizden.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
İmanyolcusu
Burada bir sorum olucak, üstadın verdiği bir konferansta Abdülhamide laf söylediği için hemen orda tımarhaneye götürüldüğünü söyleyende var.Bunun bir doğruluğu varmı?Kaynak:https://m.youtube.com/watch?v=CoHPMC4VhVM
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bunların hepsi birer iddiadır müddei ise iddiasını ispatla mükelleftir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...