Bediüzzaman Hazretlerinin "Kur’an’a yüzbinler tefsir yazılmış" olduğunu ifade etmesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzamanın “yüzbinler tefsir” ifadesini kullanması dikkat çekici bir durumdur. Eğer “tefsir” dediğimizde “Kur'an'ın baştan sona yorumu” şeklinde anlarsak, bu ifade mübalağalı görülür. Çünkü bilinen tefsirlerin sayısı bu rakamı bulmamaktadır. Hâlbuki “tefsir” dediğimizde “Kur'an'ın yorumu olarak yazılan eserler” manasını esas alırsak, bu rakam hiç de mübalağalı değildir. Çünkü dünyanın hemen her yerinde Müslümanlar vardır ve Müslümanlar tarih boyu bu ilâhî kelâmı referans alarak nice çalışmalar yapmışlar, nice eserler telif etmişlerdir. Mesela, günümüzde İlâhiyat Fakültelerimizde binlerce öğretim üyesi İslâmi konularda araştırmalar yapmakta ve Kur'an merkezli kitaplar yazmaktadırlar. Ayrıca, öğretim üyesi olmayıp da Kur'an araştırmaları yapan ve eserler telif eden nice insanımız vardır.

“Kur'an'da bilgi”, “Kur'anda Zülkarneyn”, “Kur'anda cihad” gibi konulu tefsir alanında yapılan çalışmalar, bir yönüyle birer tefsir kitabı olarak değerlendirilebilir.

Bu tefsir kitapları içinde Fahreddin Razi'ye ait otuz iki ciltlik "Mefatihu’l-Gayb" (Tefsir-i Kebir) gibi mufassal tefsirler olduğu gibi, Celaleddin Süyûtî ve Celaleddin Mahallî'ye ait "Celaleyn" tefsiri gibi bir ciltlik veciz tefsirler de bulunmaktadır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...