Bediüzzaman Said Nursi ile diğer alimleri kıyaslamak, filandan üstündür, filanı geçmiştir gibi söylemler doğru olur mu? Mesela İmam Gazali veya Buhari gibi...

Soru Detayı

- Mesela İmam Gazali, Bediüzzaman Said Nursi'yi geçmiştir. Veya Bediüzzaman Buhari gibi değildir gibi. Doğru olur mu?
- Yine iman mertebesi bakımından daha kıyaslamak ne kadar doğru? 

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu tarz kıyaslamalar hem edep açısından hem müspet hareket etme açısından hem de -manevi makamlar gaybi konular sınıfından olduğu için- gayba saygısızlık açısından doğru değildir.

Kimin daha faziletli kimin daha alim olduğu konusunda ileri geri konuşmanın hiçbir faydası yoktur. Aksine bu tarz yaklaşımlar Müslümanlar arasında ihtilafa, buğza ve kamplaşmaya yol açar.

Özellikle İmam-ı Gazali ve Buhari gibi İslam’ın temel rükünleri ve sağlam köşe taşları haline gelmiş alimlerle kıyaslamak çok yanlış olur. Mesela, Buhari hadis alanında otoriter ve saygın bir İslam alimidir, kimse hadis sahasında onunla kıyas edilmemelidir.

İmam Gazali kendi döneminin Bediüzzamınıdır ve İslam’a olan hizmetleri en az Risale-i Nur hizmeti kadar önemli ve değerlidir. Onlar asırlardır Müslümanlara manevi bir lamba ve kandil olmuşlar ve dine ciddi anlamda hizmetler etmişlerdir. Onların makamını ve sevabını ancak Allah bilir, bizim gibi avam ve cahil insanların onlara bir makam ve değer biçmesi uygun ve caiz olmaz. Risale-i Nur'un edebi de bu merkezdedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...