Bediüzzaman'ın, Almanya hakkında müspet veya menfi bir görüşü var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci cihet: Resmî ilânıyla, 'Allah'a istinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslâmiyeti ve İslâmları himaye edeceğim.' diyen bir hükûmet yüz milyon küsur iken, dört yüz milyona yakın nüfusa hükmeden bir diğer devlete ve dört yüz milyon nüfusa yakın ve onun müttefiki olan Çin'e ve Amerika'ya ve onlar ise zahîr ve müttefik oldukları olan bolşeviklere galibâne, öldürücü darbe vuran o hükûmetteki muharip cemaatin şahs-ı mânevîsiyle, mücadele ettiği dinsizlerin ve taraftarların şahs-ı mânevîleri tecessüm etse, yine minare boyunda bir insana nispeten küçük bir insanın nispeti gibi olur."(1)

Üstad Hazretleri bu ifadelerle İkinci Dünya Savaşı'nda komünist Rusya ile mücadele ve harp eden Alman hükümetine sitayişkarene işaret ediyor. O dönemde Alman hükümeti beyaz ordu namı ile dinsiz kızıl orduya karşı harbe girdi ve kazandı. Rusya’nın rejim ihracına bir cihetle set çekti. Avrupa’nın bütünüyle komünist olmasını engelledi ve hatta Rus güçlerine de ciddi darbe indirdi. Alman hükümeti bu mücadeleyi de din ve Allah adına yaptığını o zaman gazeteler dili ile ilan etti.

"Risale-i Nur, Avrupa, Amerika ve Afrika'da da hüsn-ü teveccühe mazhar olmuş; başta bahtiyar Almanya ve Finlandiya olmak üzere, birçok memleketlerde okunmaya başlanmıştır."(2)

Bu paragrafta da Üstad Hazretleri Almanlara "bahtiyar Almanya" diye hitap ediyor. Şu var ki, milletleri sırf milliyetinden dolayı menfi bir şekilde tenkit etmek uygun olmaz. Böyle bir tarzda tenkit Risale-i Nur'da geçmiyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonıu Lâhikası, (50. Mektup)

(2) bk. Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...