Bediüzzaman'ın İttihat Terakki'nin uygulamaları karşısındaki tutumu ve ilişkileri nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman, "İttihad ve Terakki Cemiyeti"nin hürriyetçi/meşrutiyetçi eğilimlerini desteklerken istibdatçı uygulamalarını eleştirmiştir. Bediüzzaman bu bakış açısını, “İttihad ve Terakki hakkında reyin nedir?” şeklinde yöneltilen bir soruya,

"Kıymetlerini takdirle beraber, siyasiyyunlarındaki şiddete muterizim." (Münazarat, Sualler ve Cevaplar.)

sözleriyle özetlemiştir. Bediüzzaman’ın, “kıymetlerini takdir” ettiği hususlar İttihat ve Terakki’nin iktisat ve eğitim alanındaki çalışmaları ve hürriyet taraftarı olmalarıdır. Ayrıca Bediüzzaman, İttihat ve Terakki’nin Doğu Anadolu’daki şubelerinin uygulamalarını takdir ettiğini de ifade etmektedir

Bediüzzaman, Cemiyet’in takdir ettiği mensuplarına,

"Fakat emin olunuz ki, onların masonluğa girmeyen kısmının maksatları dine zarar değildir. Belki, milletin selametini temin etmektir." (bk. age.)

diyerek sahip çıkar. Hatta, “onların bir kısmı selamet-i millet fedaileridir” diyerek iltifat eder. Cemiyetteki bu kozmopolit yapıyı, “Vakıa onlarda birtakım edepsiz, çok sefih masonlar dahi bulunur; lâkin yüzde ondur. Yüzde doksanı sizin gibi mutekid Müslimlerdir” sözleriyle tespit eder.

Bediüzzaman, "İttihad ve Terakki Cemiyeti"ni bu şekilde analiz edip, bazı yönlerini takdir ederken, bu partinin ileri gelenleri de onun hizmet ve eserlerini takdir etmişlerdir. Öyle ki, Enver Paşa Bediüzzaman’ın savaş sırasında yazdığı İşaratü’l-İ’caz adlı eserinin basılması için kâğıdını vererek, basılma şerefine hissedar olmak istemiştir. (bk. Şualar, s. 385).

İttihat ve Terakki’nin Bediüzzaman tarafından eleştirilen yönleri “istibdatçı” uygulamaları, “dinde laubalilikleri” (Divan-ı Harb-i Örfi, İki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi.) ve özellikle Cemiyet’in “İstanbul şubesi”nin uygulamalarıdır. Cemiyetin bu olumsuz uygulamalarını, “İttihatçıların bozuk kısmının cinayetleri” olarak niteleyen Bediüzzaman, cemiyetin bütün mensuplarını bu olumsuzluklardan sorumlu tutmak istememiştir.(bk. Emirdağ Lahikası-II, 128. Mektup.)

Bediüzzaman, İttihatçıların azim ve sebatlarıyla “İslam’ın şu intibahı”na sebep oldukları halde, dinde lakaytlıklarından dolayı milletin nefretini kazandıklarını belirtir. Hatta İslam dünyasının İttihatçılara sempatisini de dindeki lakaytlıklarını bilmemelerine bağlar.(bk. Mesnevi-i Nuriye, Hubab.)

31 Mart Olayı’ndan itibaren yönetimde çeşitli derecelerde etkisi olan bu parti, I. Dünya Savaşı sonuna doğru ciddi saldırılara maruz kaldığında, Bediüzzaman “vasat” tutumunu ortaya koyar. Bu konuda, “İttihada şedit bir muarızdın. Neden şimdi sükût ediyorsun?” şeklindeki bir soruya şöyle cevap verir:

"Düşmanların onlara şiddet-i hücumundan. Düşmanın hedef-i hücumu, onların hasenesi olan azim ve sebattır ve İslamiyet düşmanına vasıta-i tesmim olmaktan feragatidir. Bence yol ikidir: mizanın iki kefesi gibi. Birinin hiffeti, ötekinin sıkletine geçer. Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile beraber Said Halim'e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir." (Sünuhat, Rüyada Bir Hitabe.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ezilen_ummet
ittihad ve teraki cemiyeti osmanlı devletini yıkan bir cemiyettir bu cemiyetin hiçbir çalışması takdire şayan degildir çünkü müslümanların kalkanı olan hilafetini yıkmışlardır ve bügun müslümanların zillet içinde olmalarının en büyük sebeplerinden biridir
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...