Bediüzzaman'ın matematiğe dair bir kitap yazdığını ve 27. Dereceden denklem çözümleri yapabildiği doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konudaki bilgi, Tarihçe-i Hayat adlı eserde şöyle ifade edilmiştir:

"Bediüzzaman, riyaziyede harikulâde bir sür’at-i intikale malik idi. Herhangi bir müşkil meseleyi, zihnen hemen hallederdi. Hattâ cebir mukabele ilminde bir risale telif etmişti. Tahir Paşa nezdinde hesap meseleleri münakaşa mevzuu olduğunda, hesaba dair hangi mesele bahsedilse, başkaları ve en mâhir kâtipler neticeyi bulamadan, Molla Said zihnen çıkarıyordu. Çok defalar böyle yarışlara girişir ve umumunda daima birinci gelirdi. Bir defasında şöyle bir sual sordular:"

"“On beş müslim, on beş gayr-ı müslim farz edilerek, birbiri ardına dizilince bunlara yapılacak her kur’ada gayr-ı müslime isabet etmesi matluptur. Nasıl taksim edilir?”

Bu suale cevaben,

“Bunların yüz yirmi dört vaziyet-i muhtemelesi vardır,” diyerek yapar. Hem de der;

“Bundan daha müşkilini de kendim icat ederim. İki bin beş yüz vaziyet-i muhtemeleye göre yaparım.”
İki saat zarfında yüz adamdan elli adet gayr-ı müslimi o vaziyette taksim eder ki, daima kur’ayı gayr-ı müslime düşürür. Ve hattâ beş yüz gayr-ı müslim olmakla iki yüz elli bin vaziyet-i muhtemele üzerine bir mesele çıkarttı ve Tahir Paşaya göstererek bir risale şeklinde yazdı. (HAŞİYE)"

"HAŞİYE: Maatteessüf o risale Van’da bir yangında yanmıştır."(1)

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mustafabayram
merhaba, ben bir matematikçi olarak 27.dereceden denklem hiç duymadım. Böyle bir denkleme neden ihtiyaç duyulsun? Birisi denemek için böyle bir konuyu gündeme getirmiş ise de bunu rivayet eden kişi en azından 27.derece denklemin nasıl bir şey olduğunu, kaç satır olduğunu, üstada sorulan soruyu kimin sorduğunu, üstadın ne kadar zamanda çözdüğünü vs aktarması gerekir. Aksi halde böyle miş,müşlerle konuşmak risalei nur talebelerinin kalitesine yakışmaz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oguzcikrik
Ben basit olan kısmını anlayamadım mustafa bey, 15 gayri müslime çıkartılması istenen kura ve dizilim şekline bir örnek verebilir misiniz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ssener

Eski zamanlarda ki bir matematik sorusuna benziyor. Sorunun orijinali şu şekilde anlatılıyor. Üstadınki de buna benzer bir sorunun cevabı gibi görünüyor.

(Josephus Sorusu diye biraz daha basit bir soru olarak Matematik'de geçiyor)

 İçinde 15 Müslim ve 15 Gayr-ı Müslim bulunan bir gemi fırtınaya yakalanmış ve gemiyi ve mürettebatı kurtarmak için yolcuların yarısının denize atılması gerekmiştir. Buna göre, yolcular bir daireye yerleştirilecek ve her dokuz kişiden biri, belirli bir noktadan itibaren gemiden denize atılacak.

Bütün Müslimlerin kurtulmasını sağlayacak bir düzenlemenin bulunması istenmektedir. Bu durumda erkekleri şu şekilde düzenlemeliyiz: MMMMGGGGGMMGMMMGMGGMMGGGMGGMMG , burada M bir Müslim ve G bir Gayr-ı Müslim anlamına gelir 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...