"Belki Âdem zamanından kıyamete kadar her bir asrın halkı bir saf olup, bütün asırlar safları onun arkasında, onun duasına 'Âmin' diyorlar." Geçmiş asırların insanlarının da Efendimizin arkasında saf olmasını nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Aynı inanca, aynı duygu ve düşüncelere sahip insanlar, farklı zamanlarda ve farklı mekânlarda da olsalar, kalben ve ruhen birdirler.

Mesela, Hazret-i Âdem (as) ile Hazret-i Muhammed (asm) farklı zamanlar peygamber olmuş, farklı mekânda yaşamışlardır.. Ama ikisinin de gayesi ve davası tevhiddir; hedefleri ebedî saadettir.

Geçmiş asırların insanlarının Resul-i Ekrem Efendimiz (asm)'in arkasında saf olmasını iki şekilde anlayabiliriz:

Birisi; dua ve taleplerin aynı olmasıdır. Yani zaman ve mekânları farklı, ama duygu ve düşünceleri aynı olan insanlar, aynı gaye ve dava üzerinde toplanıp onun tahakkuku için dua edebilirler.

İkincisi; geçmiş insanların ruhları Peygamber Efendimiz (asm)'in arkasında gaybî bir şekilde saf tutabilir. Nitekim mi’rac hâdisesinde Resulullah Efendimiz (asm) bütün peygamberlere imam olup namaz kıldırmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...