"Belki, birbirinin içine girip muntazam bir vaziyetle senin cesedin gibi bir şekil alıyorsa, o vakit her bir dairede, her bir cüz için, o mürekkebat adedince kalıplar lâzım geliyor." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sanatlı ve mükemmel bir kitabın yazılmasında iki seçenek var. Birisi; matbaa ile yazılması, diğeri ise mükemmel bir katibin kalemi ile yazılması.

Bir kitabın matbaa tarafından yazılmasında, kitabın her bir harfini basacak demir harflerin olması gerekiyor. Şayet bu kitap içinde bir de güzel hat sanatı ile Yasin Harfi içine ince ve latif harfler ile Yasin Suresi yazılmak istenirse, bunu basacak matbaaya böyle kabiliyetli ve mükemmel hazırlanmış ince ve latif demir harflerin bulunması gerekiyor. Yani kitabı matbaanın yazabilmesi için, matbaanın da kitap gibi mükemmel ve sanatlı olması iktiza ediyor. Ayrıca kitabı yazacak matbaayı da basacak aynı kıymette başka bir matbaanın olması ve onu basacak diğer bir matbaanın olması şeklinde uzayıp gider ki bu imkansızdır. Kitabın yazılmasındaki bu seçenek imkansız bir seçenektir.

Temsildeki kitap; şu kainat ve içindeki sanatları temsil ediyor. Matbaa ise; tabiatı temsil ediyor. Nasıl temsilde matbaanın bir kitabı kendi başına basması ve yazması imkansız ise, kainat içinde bulunan bir sanatı tabiatın icat edip yaratması imkansız bir şeydir.

Mesela; bir karınca üstündeki sanat öyle bir sanattır ki, tabiatın bu sanatı basıp yaratabilmesi için, bütün kainatı eleyip süzmesi iktiza eder, zira karıncadaki hayatın oluşması ve devam etmesi, bütün kainatın çarklarının işlemesi ile hasıl oluyor. Öyle ise karıncanın icadı için bütün kainatın avuç içinde olması gerekir. Yasin harfinde Yasin Suresi'nin ince harflerle yazılması misüllü, kainatın kalın ve azametli sanatları karınca içinde ince ve nurani bir şekilde yazılmıştır. Kör, şuursuz ve sağır tabiatın böyle mükemmel sanatları icat etmesi imkansızdır.

İkinci seçenek ise; bir tek Allah’ın her şeyi sonsuz ilim, irade ve kudreti sıfatları ile icat etmesi ki; en makul ve kabul edilebilir fikir budur.

Soruda geçen kısmı okumak için tıklayınız:

Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

isahalim
Fen biliminin dediği: "Hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri ,sistemler organizmayı oluşturur." Risale metninde geçen "TABİAT KALIPLARININ BULUNMASI LAZIM GELİR" ifadesi "hücre, doku, organ ve sistemler" için mi zikrediliyor yoksa başka bir şey mi kastediliyor? Eğer kastedilen "hücre, doku, organ ve sistemler" ise, bir insanın bedenindeki her bir hücrenin yapısı, mesela gözdeki hücre ile ayak başparmağındaki bir hücrenin yapısı aynı mı ki KALIPLAR LAZIMDIR ifadesi kullanılıyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her ürün için ayrı bir kalıp gerekiyor. Mesela bıçak üreten bir kalıpla kaşık üretmezsin. Şayet her şeyi tabiat yapıyor dersen tabiat içinde sayısız mahlukları yaratacak ve üretecek makine ve kalıpların olması gerekiyor. Ya da her şeyi yoktan var eden Allah yapıyor diyeceksin.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR