"Belki birkaç yılanı kendinden kaçırır; ona bedel çok mübarek mahlûkları arkadaş bulur, onlarla ünsiyet eder. Veya ısırıcı yabanî eşek arılarını kaçırıp, mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celb eder." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

"Belki birkaç yılanı kendinden kaçırır; ona bedel, çok mübarek mahlukları arkadaş bulur, onlarla ünsiyet eder. Veya ısırıcı yabani eşek arılarını kaçırıp mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celbeder. Onların ellerinden bal yer gibi öyle dostlar bulur ki daima dualarıyla âb-ı kevser gibi feyizler, âlem-i İslâm'ın etrafından onun ruhuna içirilir ve defter-i a'maline geçirilir." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cami içinde, binlerce cemaatin huzurunda birden edepsizce şarkı söylemeye başlayan birisi, belki caminin dışında birkaç haylaz ve edepsiz adamın ilgisini ve rızasını kazanabilir, ama cemaatin nefret ve tahkirine mazhar olacaktır. Oysa o şahıs caminin ruhuna yakışmayan şarkı yerine Kur’an'dan güzel bir aşır okusa idi, o zaman birkaç haylaz ve edepsizin ilgisine bedel, cami içindeki binlerce cemaatin takdir ve duasını kazanacaktı.

Şerli, kötü ve zararlı insanların ilgi ve teveccühünü kazanmaya çalışan birisi doğal olarak hayırlı, iyi ve faydalı insanların rıza ve ilgisini kaybeder. Hem iyilerin hem de kötülerin ilgi ve rızasını aynı anda kazanmak mümkün değildir. Bu yüzden her insanın bu konuda bir tercih yapması zorunludur. İyilerin safında mı kötülerin safında mı yer alacak?.. İyilerin safında yer alırsa kötüler ona düşman olacak, kötülerin yanında yer alırsa iyilerin rızasını kaybedecek.

Ezanı Türkçeye çevirip dinin simgelerini yok etmeye çalışan birisi, belki Batı dünyasının şeytanlarını memnun edip onların ilgi ve rızasını kazanabilir, ama buna mukabil bütün Müslümanların, meleklerin ve Allah’ın rızasını kaybetmeye mahkum olur. Şöhret, makam ve mülk edinmek için dinle uğraşanların kulakları çınlasın...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...