"Belki birkaç yılanı kendinden kaçırır; ona bedel çok mübarek mahlûkları arkadaş bulur, onlarla ünsiyet eder. Veya ısırıcı yabanî eşek arılarını kaçırıp, mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celb eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Câmi içinde, binlerce cemaatin huzurunda birden edebsizce şarkı söylemeye başlayan birisi, belki câmiin dışında birkaç haylaz ve edebsiz adamın alâka ve sevgisini çekip onları memnun edebilir, ama cemaatin nefretini kazanır ve tahkirine hedef olur. Halbuki o şahıs câmiin adâbına yakışmayan şarkı yerine Kur’an'dan güzel bir aşir okusa idi, o zaman birkaç haylaz çocuğun ve edebsizlerin alâka ve teveccühüne bedel, câmi içindeki binlerce cemaatin takdir ve duasını kazanacaktı.

Şerir, kötü ve zararlı insanların teveccühünü kazanmaya çalışan birisi fıtrî olarak hayırlı, iyi ve faydalı insanların rıza ve muhabbetini kaybeder. Hem iyilerin hem de kötülerin rızasını aynı anda kazanmak mümkün değildir. Bu yüzden her insanın bu konuda bir tercih yapması mecburidir. İyilerin safında mı yoksa kötülerin safında mı yer alacak? İyilerin safında yer alırsa kötüler ona düşman olacak, kötülerin yanında yer alırsa iyilerin rızasını kaybedecek.

Hubb-u câha meftun ve şöhret-perestliğe müptela olan kişi zelil ve perişan olmaktan kurtulamaz. Muvakkat bir mevki kazansa da aldatıcı bir şöhret elde etse de etrafında yalancı, sahtekâr ve riyakâr birkaç kişiden başka kimse bulamaz.

Şöhrete, iltifata, alkışa ehemmiyet vermeyen kişiler, etrafından birkaç riyakârı, zehirli yılanı, ısırıcı eşek arılarını kaçırır, ona bedel sadık dostları kazanır, mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celbeder, onların ellerinden bal yer.

Ezanı Türkçeye çevirip dinin almet ve şeâirini yok etmeye çalışan birisi, belki Batı dünyasının şeytanlarını memnun edip onların hoşnutluğunu tahsil edebilir, ama buna mukabil bütün Müslümanların, meleklerin ve Allah’ın rızasını kaybeder. Şöhret, servet, mevki, makam ve mülk edinmek için din ile uğraşanların kulakları çınlasın...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...