"Belki kader, ihtiyarı teyid eder." Kader cüz’i ihtiyariyi nasıl te’yid ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kader ilim nevindendir. Ezelden ebede olmuş ve olacak her şey Allah’ın ilmindedir.

Kaderin cüz’i ihtiyariyi teyid etmesi iki türlü anlaşılabilir.

Birisi, insan kendi iradesini nasıl kullanacaksa, Allah onu öylece bilmekte, öylece takdir etmektedir. İkinci mebhasta geçen yedi vecihten Dördüncüsü bu manayı ders vermektedir.

Bunu şöyle de anlamak mümkündür: Allah, ilm-i ezelisiyle taşları cansız, bitkileri yarı canlı, hayvanları canlı, melekleri masum yaratmayı dilediği gibi, insanı da cüz’i-i irade sahibi yaratmayı dilemiş ve imtihana tabi tutmayı irade etmiştir.

Kaderin ihtiyarı teyid etmesi insana ihtiyar verilmesinin de bir takdir olduğu şeklinde anlaşılabilir. Böyle anlaşıldığı takdirde yedi vecihten üçüncü ile dördüncü farklılık arz etmiş olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...