Block title
Block content

"Belki kırktan bir çocuk ancak peder ve validesinin çok ehemmiyetli hizmet ve şefkatlerine mukabil mezkûr vaziyet-i ferzendâneyi gösterir." Buraya göre, aile planlaması yapmakta herhangi bir sorun olur mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada bakış açısı, niyet çok önemlidir. Az çocuk yapmaktaki hedef "aç kalır, külfeti çok olur" gibi ehli dünyanın nokta-i nazarından olursa, o zaman bu yanlış olur. Ama "bu zaman çok riskli ve tehlikeli, dini bir eğitim ve ahlak veremem" endişesi ile çocuk yapılmaz ise, bunda bir mahzur olmaz.

"Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim."(1)

"Sevimli, doğuma müsait kadınlarla evlenin."(2).

Birinci hadis-i şerifin, mefhum-u muhalifi ile şunları hatırlattığı söylenebilir:

Şayet izdivaç ile Peygamber Efendimiz (asm)'in iftihar edeceği bir nesil hedeflenmemişse, o izdivaç ya da çoğalmanın hiçbir anlamı yoktur.

Evet terörizme ya da sefahata bulaşmış, alnı secdesiz, vicdanı paslı, gözü kanlı bir nesil ile Peygamber Efendimiz (asm)'in iftihar etmeyeceği açıktır. O’nun, çoğalmasını istediği nesil, Allah indinde de makbul olan, O’nun rızasını kazanmaya teşne bulunan din-i mübini yaşayan ve yaşatan bir nesil olmalıdır.

Şayet şartlar ve muhit hayırlı bir nesle uygun olsa idi, az çocuk yapma düşüncesi hadise muhalefet sayılabilirdi, ama şartlar bunun tersine olduğu için, bu zamanda ne kadar az çocuk olursa o kadar makbul olur, diye bir ruhsat çıkarılabilir, diye düşünüyoruz.

Evlenmede asıl hedef, Allah ve Rasûlünü hoşnut edecek bir neslin yetiştirilmesidir. Şayet mütedeyyin, dinine ve ahlakına sadık, ailesine sımsıkı bağlı, bir nesli yetiştirme imkanı varsa, elbette çoğalmak güzeldir. Zira böyle bir neslin çoğalması ümmet-i Muhammed’in yüzünü güldürecektir. Ama aksi bir durumda, hüküm de aksi olur. 

Dipnotlar:

(1) bk. Beyhakî, VII/81.
(2) bk. Ebu Davud, Nikah 2; İbn Mace, Nikah 1.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: 162 | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1093 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

67nuryolu26
Allah razı olsun...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas
"bu zaman çok riskli ve tehlikeli, dini bir eğitim ve ahlak veremem" endişesi ile çocuk yapılmaz ise, bunda bir mahzur olmaz ve bu zamanda ne kadar az çocuk olursa o kadar makbul olur, diye bir ruhsat çıkarılabilir, diye düşünüyoruz." yazmışsınız bence bu düşünce yanlış, dünyaya gelen çocukların, mütedeyyin mi, fasık mı olacağını biz bilemeyiz, dünyaya gelecek çocuk fasık olabilir, o zaman biz çocuk yapmayalım düşüncesi bence yanlış, zaman kötü diyorsunuz ama ben bu zamanda öyle mütedeyyin, takvalı insanlar tanıyorum ki, ahir zaman niye onların maneviyatlarına bir zarar verememiş, ayrıca, biz çocuğumuzun maneviyatı için elimizden geleni yaparsak, ALLAH, elimizden gelmeyenleri, mahşer gününde sormayacaktır, ayrıca, insan, ALLAH'ı tecrübe edemez, ALLAH, insanları tecrübe eder, doğacak çocukların, fasık olma ihtimali bizce gaybdır, çocuk belki müttaki bir Müslüman olacak
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

1.  "Allah bir kula hayır dilediği zaman, onu çoluk-çocuk ve mal ile meşgul etmez.”(İhya, II/25) sözü, hadis değil, Hasan-ı Basrî'nin sözüdür.

2- “İki yüz senesinden sonra insanların en hayırlısı, zevcesi ve evladı olmamakla yükü hafif olanıdır."(İhya, II/24) hadisi alimler tarafından zayıf sayılmıştır.(bk. Zeynul-Irakî, Tahricu Ahadisi'l-İhya, -ihya ile birlikte).

3. "Ahir zamanda sizin en iyiniz, çoluk çocuğu olmayandır." anlamında bir hadis vardır. "Hafifü'l-haz" kelimesi, ahir zamandan bahseden hadis-i şeriflerde geçmektedir. Kıyamet günü hesabı kolay olacak olanlar için kullanılan bir tabirdir. Ancak bu rivayetin zayıf bir hadis olduğu ifade edilir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V. 252; Tirmizi, Zühd, 35; İbn Mace, Zühd, 4)

Hadiste geçen hafifü'l-haz kelimesinin anlamı mal ve çoluk çocuk yükü az olan kimse demektir. (İbnü'l- Esir, en Nihaye fi Garibi'l-Hadis)

4. Yine Gazalî’nin yer verdiği bir rivayette de şöyle denilmiştir: “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişinin helaki eşinin, ebeveyninin ve evladının eliyle olacak. Onlar, onu fakirlikle suçlayacak ve gücünün üstünde yük yükleyecekler, o da dinini kaybedeceği işlere girecek ve helak olacaktır.” (İhya, a.g.y) Zeynu’l-Irakî bu hadisin de zayıf olduğunu söylemiştir. (Tahricu Ahadisi’l-İhya, a.g.y)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...