Block title
Block content

"Belki, zaman-ı cahiliyette gayret-i vahşiyâneye binaen kızlarını sağ olarak defnetmek gibi gaddarâne bir zulmü andıracak şu zamanın hırs-ı vahşiyânesi, merhametsiz bir şenaate yol açmak ihtimali vardır." cümlesini, geçtiği yer ile birlikte açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu halde, o fıtraten nazik, nazenin ve hilkaten zaife ve nahife kız, sureten az bir şey kaybeder; fakat, ona bedel, akaribin şefkatinden, merhametinden tükenmez bir servet kazanır. Yoksa, rahmet-i Haktan ziyade ona merhamet edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek, ona merhamet değil, şedit bir zulümdür. Belki, zaman-ı cahiliyette gayret-i vahşiyâneye binaen kızlarını sağ olarak defnetmek gibi gaddarâne bir zulmü andıracak şu zamanın hırs-ı vahşiyânesi, merhametsiz bir şenaate yol açmak ihtimali vardır."(1) 

Kızların mirastan eşit pay alması, baba ve erkek kardeşlerde hissi bir kırılmaya sebep olur. Yani baba ve erkek kardeş, eşit payı, malın damada gitmesi olarak algılar ve kız kardeşine düşmanlık hissi oluşur. Bu da zayıf ve nahif olan kızın korunma ve kollanma noktasını çökertir. Kızın başına bir iş gelse, mesela boşansa, sığınacağı baba ve erkek kardeşinden öfke görür.

İslam bu ince noktayı düzeltmek için kızın mirastaki payından birisini baba ve erkek kardeşe emaneten bırakır. Ta ki kızın sığınacağı bir noktası ve güvencesi olsun. Modern hukuk bu inceliği gözetmeyip kıza eşit miras payı verince, kızın güvence ve dayanağını çökertmiş oluyor; yani kızı baba ve kardeşten uzaklaştırıyor ki bu da kızı sosyal ve psikolojik anlamda diri diri gömmek anlamına geliyor. “Kızlarını sağ olarak defnetmek gibi gaddarâne bir zulmü” ifadesi bu inceliğe işarete ediyor.

"Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 21/107)

Bu ayet de bu hükmün kızlar hakkında ne kadar merhametli olduğunu gösteriyor. Yani bu ayetle Peygamber Efendimiz aracılığı ile gelen İslam’ın kimseye merhametsizlik etmediği, kimsenin hakkını heder ettirmediği ifade ediliyor.  

(1) bk. Mektubat, On Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...