"Belki, zaman-ı cahiliyette gayret-i vahşiyaneye binaen kızlarını sağ olarak defnetmek gibi gaddarane bir zulmü andıracak şu zamanın hırs-ı vahşiyanesi, merhametsiz bir şenaate yol açmak ihtimali vardır." cümlesini, geçtiği yer ile birlikte açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu halde, o fıtraten nazik, nazenin ve hilkaten zaife ve nahife kız, sureten az bir şey kaybeder; fakat, ona bedel, akaribin şefkatinden, merhametinden tükenmez bir servet kazanır. Yoksa, rahmet-i Haktan ziyade ona merhamet edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek, ona merhamet değil, şedit bir zulümdür. Belki, zaman-ı cahiliyette gayret-i vahşiyaneye binaen kızlarını sağ olarak defnetmek gibi gaddarane bir zulmü andıracak şu zamanın hırs-ı vahşiyanesi, merhametsiz bir şenaate yol açmak ihtimali vardır."(1)

Kızların mirastan eşit pay alması, baba ve erkek kardeşlerde hissi bir kırılmaya sebep olur. Yani baba ve erkek kardeşler, bunu ömürleri boyunca kazanıp biriktirdikleri malın damada gitmesi olarak görür ve kız kardeşine karşı bir düşmanlık hissi besler. Bu da zayıf ve nahif olan kızın korunma ve kollanma noktasını çökertir. Kızın başına bir iş gelse, mesela boşansa, sığınacağı baba ve erkek kardeşinden öfke görür.

İslam bu ince noktayı düzeltmek için kızın mirastaki payından birisini baba ve erkek kardeşe emaneten bırakır. Ta ki kızın sığınacağı bir noktası ve güvencesi olsun. Modern hukuk bu inceliği gözetmeyip kıza eşit miras payı verince, kızın güvence ve dayanağını çökertmiş oluyor; yani kızı baba ve kardeşten uzaklaştırıyor ki bu da kızı psikolojik olarak diri diri gömmek manasına geliyor. “Kızlarını sağ olarak defnetmek gibi gaddarane bir zulmü” ifadesi bu inceliğe işarete ediyor.

"Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya, 21/107)

Bu ayet de bu hükmün kızlar hakkında ne kadar merhametli olduğunu gösteriyor. Yani bu ayetle Peygamber Efendimiz (asm) vasıtası ile gelen İslam’ın kimseye merhametsizlik etmediği, kimsenin hakkını heder ettirmediği ifade ediliyor.

1) bk. Mektubat, On Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...