"Ben bakıyorum ki, yirmiye karşı seksen adam, elinde topuz tutuyor. Halbuki, o biçare ve mütehayyir olan seksene karşı hakkıyla nur gösterilmiyor." ifadesini yorumlar mısınız, günümüz siyasetiyle bağlantısı nasıl kurulabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu zamanda insanların ekserisinin imanı tehlike içindedir; onun için ebedi saadetlerinin vesikası olan sağlam imanı telkin etmek ve ders vermek vazifesi, neticesi şüpheli siyasi mücadeleden daha ehemmiyetlidir. Bundan dolayı Nur Talebelerinin en mühim görevi; önce kendisi tahkiki imanı elde etmek, sonra da bir başkasının tahkiki imanı elde etmesine ve kurtulmasına vesile olmaktır.

Siyaset yolu ile yapılan hizmet yüzde seksene fayda vermesi meçhul olmakla beraber, neticeye ulaşmak da şüphelidir, Türkiye'deki siyasi tarih buna şahittir. En güzel siyaset; kafası karışık olan yüzde seksene iman ve nuru göstermek ile terbiye ve irşat etmektir. Zaten yüzde seksen hakikatleri görünce, siyaset de ona uyum sağlamak zorundadır.

Mesela; bir havuz düşünelim, bu havuzu besleyen çevresinde musluklar var, bu musluklardan havuza temiz su akarsa havuza temiz su birikir, kirli su akarsa havuz kirli su ile dolar. Biz havuzu temizlemek istiyorsak, temizliğe musluklardan başlamamız lazım, zira havuzu şekillendiren musluklardır.

İşte devlet ve devleti yönetenler bir havuzdur, bu havuzu besleyen musluklar ise yüzde sekseni teşkil eden halktır. Halkın fikir ve düşünce dünyası temiz ve İslami olursa, onun beslediği devlet de ona göre şekil alır.

Siyaset dahilde, yani İslam memleketinde olursa, tarz ve üslup yumuşak ve müspet olmalı, o zaman yapılan siyaset faydalı olur, bu tarz siyasete Üstad Hazretleri de olumlu bakmıştır. Üstad Hazretleri kendi döneminde tek partili ve baskıcı rejime karşı, çok partili ve demokratik rejimi açıktan desteklemiştir.

Bu zamanda dini, bir partinin tekelinde gibi göstermek ve din adına hareket etmek çok zararlı ve sakıncalı neticeler doğurur ve doğurmuştur. Üstad Hazretleri siyaset alanını bütünü ile boş bırakılmasını savunmamıştır, sadece Risale-i Nur'un her kesime ulaşması açısından siyasete bulaştırmamak gerektiğine işaret ediyor. Ama şahıslar cemaatin adına olmamak kaydı ile, kendi namına siyaset yapabilirler, o alanda hizmet edebilirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...