"Ben bakıyorum; kim bana zulmediyor, dikkat ediyordum, onlar katiyen Türk değillerdir. Çünkü, hakiki Türklerde zulmetmek damarı yoktur..." Üstadımız bu ifadeyi kullanmış mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hakiki Türkler zulmetmez"

"Hazret-i Üstad, iman nuruyla baktığı için Anadoluyu çok severdi. İslâmın ileri karakolu olarak bakardı Türkiye'ye... Ve burada meskûn ahaliye kalbinin tâ derinliğinden şefkat gösterirdi. Türk milletini çok severdi."

" 'Ben bakıyorum; kim bana zulmediyor, dikkat ediyordum, onlar katiyen Türk değillerdir. Çünkü, hakiki Türklerde zulmetmek damarı yoktur. Bana zulmedenler, Türklük perdesi altına girmiş başka millettendir, ' ve ' Her milletten ziyade yüksek bir haslet, bir manevi kahramanlık Türklerde görüyorum.' derdi."

"Bir gün, Eskişehir'de, Yıldız Otelinin üst katında Hazret-i Üstad'ın odasında hizmetindeydik. Bir kuşluk vakti idi. Beş adet jet uçağı otelin üstünden şiddetli ses çıkararak geçtiler. Pencereler de açık idi. Hazret-i Üstad gülümseyerek, 'İnşaallah bunlar bir zaman İslâmiyete büyük hizmetler edecekler.' dedi. Ve ilaveten, 'Sungur, askeriyede bir ruh var. O ruh, benimle dosttur. Bilmiyorum, ya o bir kişidir veya cemaattir; sağdır ve ölüdür; velîdir veya kutubdur. Bilmiyorum, fakat bir ruh var ki; o ruh benimle dosttur.' diye beyanda bulundular."(1)

Üstad Hazretleri bu ve benzer sözleri, Üstadı Kürt milliyetçiliği yapmakla suçlayan dinsiz ırkçılara karşı söylüyor. Yani makam gereği öyle bir ifade kullanıyor. Yoksa ırkçı bir gayret ile ya da bir milletin bir millete üstünlüğü anlamında söylemiyor.

Türk milletinin şeref ve haysiyeti ırkından değil, iman ve Kur’an’a olan hizmetinden dolayıdır. Dolayısı ile şerefi bahşeden İslam dinidir. Kim İslam dinine hizmet ederse, o şeref ve haysiyet ile vasıflanır. Bunun ırkı dili örfü olmaz. Mesela; günün birinde Alman milleti İslam’ı kucaklar ve onun yayılması için çabalarsa, o zaman şerefli ve haysiyetli Alman milleti olur.

Şayet bir kişi sırf iman hizmetinden dolayı övülen Türklere ya da Kürdlere karşı kalbinde menfi bir şey uyanıyorsa, Allah muhafaza ırkçılık hastalığına yakalandığını gösterir. Bu da iman ve ihlas ile bağdaşmaz. Üstad'ın burada Türkleri övmesi; iman gayretidendir, yoksa ırkçı bir gayretten dolayı değildir. Zaten Türk olmayan birisinin Türkü övmesinden hareketle, "Türkçülük yapıyor" demek tutarsız bir iddia olur. Türkçülük; ancak Türk birisinin Türkçülük yapması ile olur.

(1) bk. Tanıyanların Dilinden, Mustafa SUNGUR'un Hatıraları

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...