"Ben bütün rahatımı, keyfimi, onu düşünmemekte görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bütün bu işler, tesadüfî ve karma karışık işlerdir; kendi kendine dönüyor." Buradaki "akla sığışmama" meselesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Akıl; vahyin terbiyesine ve riyasetine girmez ise bir hiçtir. Hiçbir zaman imana dair meseleleri ve kainatın ince ve derin sırlarını kendi başına çözemez. Akıl ancak vahyin gölgesinde ve emrinde işler ise hakikatleri kavrar ve tam manası ile idrak eder.

Felsefe aleminin Allah ve ahiret hayatını ekseri olarak inkar etmesi, salt aklın hakikati bulmadaki yetersizliğini gösteren bir ipucudur. İnsanların en akıllılarından olan Aristo, Allah’ı ilimsiz ve şuursuz bir ilk sebep olarak görüyor. Kur’an’ın tarif ve ispat ettiği Allah inancı yanında, gayet derecede sönük ve basit kalıyor. Demek akıl tek başına vahiysiz ve dinsiz, müteal ve aşkın alemleri anlamakta yeterli değildir, bunun çok vesikaları vardır.

Vahiy; Allah’ın insan aklına büyük ve aşkın alemleri tarif etmekte bir yardımı, bir ihsanıdır. Vahiy ile akıl birbirlerini tamamlayan iki temel unsurdur. Birisi olmadan hakikate gitmek mümkün değildir. İşte koca akil adamların, imana dair konularda çuvallamaları ve idrak edememeleri, vahye teslim olmamalarındandır. Salt akıl ile hareketi kendilerine ölçü almalarındandır.

Nasıl mikroskop aleti olmadan çıplak göz ile mikroplar görülemez ise, aynı şekilde vahiy mikroskobu olmadan da ince ve latif şeyleri akıl ihata edip göremez. Gözün mikroskop olmadan mikrobu görememesi gözün arızasından değil, yetersizliğindendir.

Aynı şekilde göz uzaktaki cisimleri de çıplak olarak göremez; ancak dürbün vasıtası ile görebilir. Vahiy uzak ve azametli meseleleri akla yakınlaştıran bir dürbün gibidir. Vahiysiz o azametli meseleleri, akıl salt olarak aklına yerleştiremez, sığıştıramaz ve inkara mecbur kalır. Halbuki vahiy dürbünü ile baksa, gayet net ve berrak bir şekilde müşahede edip iman edecek.

İşte akıllarını ilah edinen ve neticesinde inkara sapan profesörlere bu nazarla bakmamız gerekir; yoksa akıl kullanmama meselesi değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...