"Ben de yalnız o altı satırı ve baştaki satırı ve âhirdeki satırı ile otuz senelik Bahaiye virdime, o meleklerin Nurların intişarına muavenetleri niyetiyle ilhak eyledim." Melekler nasıl yardım yapar ve virdin bu niyetle okunması ihlasa zarar vermez mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bugünlerde rahatsızlık için Evrad-ı Bahaiyeyi ezber değil, kitaba bakarak okudum. Âhirinde ihtitam-ı Bahaiye olan hâtimesini bilemediğimden, eskiden beri okumuyordum. Haydi, bir defa bunu da okuyayım dedim. Gördüm ki, bir sayfada ve uzun altı buçuk satırında, on dokuz defa nur, nur, nur kelimeleri... Kat'î kanaatım geldi ki, Şâh-ı Nakşibend, Gavs-ı Âzam gibi Risale-i Nur'u ve kudsî hizmetini keşfen müşahede edip tahsinkârâne haber vererek ona işaretler ediyor. Ben de yalnız o altı satırı ve baştaki satırı ve âhirdeki satırı ile otuz senelik Bahaiye virdime, o meleklerin, Nurların intişarına muavenetleri niyetiyle, ilhak eyledim." (1)

Melekler insanın her şeyi ile ilgili ve vazifelidirler. Mesela melekler insanların ibadetinden mesrur, günahlarından müteessir olurlar. Hal böyle olunca, melekler ile insanlar arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Tabi avam insanlar imtihan gereği bu ilişkileri tam manası ile göremiyorlar.

Meleklerin manevi hizmetleri görmelerinden başka, bir de müttaki insanlar hakkında istiğfar etmeleri vardır. Hatta ilim ile meşgul olan bir talebeye özel bir melek tahsis edilip, bu talebe ilim ile meşgul olduğu müddetçe, onun adına bu meleğin istiğfarda bulunduğunu ifade eden hadisler vardır.

Bu gibi mana ve hadislerin ışığında meseleye baktığımız zaman, meleklerin insanlar ile nasıl ilgili ve onlara nasıl yardımcı olduğunu bir parça anlarız. Meleklerin bu yardım ve istiğfarlarını celp etmek ihlasa aykırı değildir. Nasıl bir kardeşimizden dua istemek masumane ve ihlasa uygun bir talep ise, meleklerin yardım ve istiğfarını istemek de o derece ihlasa uygun ve masumane bir taleptir.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 122. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...