Ben elimden geldikçe Risale-i Nurları okumaya çalışıyorum ama; çoğu zaman vesvese geliyor bana. Ne önerirsiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vesvese, insana terakki etmek ve teyakkuzda kalmak için musallat edilmiştir. Yani insan vesvese ettiği şeyi araştırıp talim ederse, insan için bu ilmen bir terakkidir. Düşmanı olmayan bir ülkenin, nasıl savunma ve askeri gücü zayıflayıp atalete düşüyor ise; aynı şekilde düşman ve mücadele edeceği bir şey olmayan insan da, fıtraten yeknesak ve atıl bir vaziyette kalıyor. Halbuki dünya bir imtihan ve terakki yeridir. Terakki ve imtihan içinde de; mücadele ve mücahede etmek gerekir. Mücadele ve mücahede için de düşman ve rakip gerekir. İşte vesvese, insana terakki için musallat edilmiş bir düşmandır.

Bu vesvese düşmanına karşı en güzel silah ilimdir. Yani vesvese ettiğin şeyin içyüzünü bilmek ve o konuya etraflıca vakıf olmak, vesvesenin halli için kafidir. Bu yüzden korkmadan, telaş etmeden vesvese gelen noktaların, talimi ve tedkiki yoluna gidilmelidir. Vesvese ilmin müşevvikidir.

Üstad'ın vesvese bahsinde dediği gibi; vesvese bir hüküm ya da tasdik olmadığı için insanı mesul etmez. Tek zararı; mesul oldum zannına düşüp ümitsizliğe kapı açmaktır. Vesvesenin kalpten gelmediğinin ve hükümsüz olduğunun en büyük şahidi; kalbin müteessir olmasıdır. İnsan kabul edip tasdik ettiği bir şeyden dolayı üzülmez.

Demek bir insan, şeytandan gelen vesveseden üzülüp sıkılıyor ise; bu onun kalbinden gelmediğinin en büyük delilidir.

Her terakki ve tekemmül eden Nur talebesinde, bu vesvese süreci yaşanıyor. Bu yüzden "sadece bana mahsus mu" deyip endişelenmeye gerek yok. Hatta terakki ve tekemmülün de bir işareti, bir alametidir vesvese. İlim ve terakki, vesveseyi belli bir zamandan sonra tard edip kovalıyor. Bize düşen görev; bu terakki ve ilmi seviyeye ulaşmaya çalışmaktır.

Vesvese bahsi için tıklayınız:

Sözler, Yirmi Birinci Söz, İkinci makam

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...