"Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım." Burada bir görev isteme var. "Ben sevab kazanayım, bu güzel mes'eleyi ben söyliyeyim." Bunun da ihlasa zarar vereceği ifade ediliyor. İki ifadeyi birlikte nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hazret-i Şeyh, veraset-i mutlaka noktasında, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın kadem-i mübarekini omuzunda gördüğü için, kendi kademini evliyanın omuzuna o sırdan bırakıyor. Kasidesinde zahir görünen, temeddüh ve iftihar değil, belki tahdis-i nimet ve âli bir şükürdür. Yalnız bu kadar var ki, muhibbiyet makamı olan makam-ı niyazdan mahbubiyet makamı olan nazdarlık makamına çıkmış. Yani tarik-i acz ve fakrdan, meşreb-i aşk ve istiğraka girmiş. Ve kendine olan niam-ı azime-i İlâhiyeyi yâd edip, bihakkın müftehirane şükretmiştir."(1)

Nefsini ıslah edip itaat altına alan büyük zatların tahdis-i nimet kabilinden sözlerini, fahirlenme ve gururlanma olarak anlamamak gerekir. Şah-ı Geylani Hazretlerinin yukarıdaki ifadeleri de buna bir örnektir.

Yani nefsi devam ve cari hâlde olan bir insanın sözleri gurur ve fahre gidebilir, ama nefs-i kamile olan büyük zatların sözlerinin fahre ve gurura incirar etmesi pek mümkün değildir.

Yani burada temel ölçü, nefsin arınmış olup olmamasıdır. Üstadımızın nefsi kamile olduğu için, bu sözlerinde bir fahir ve gurur gözetmesine ihtimal vermiyoruz...

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yağız22
"Fakat mâbeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar gelebilir." ve "Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım." o adam olmayı istemek ihlasa zarar vermez mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
O adam olmak istemesi kuru bir makam sahibi olmak için değil Allah'ın rızasına ve dinine hizmet etmek içindir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
hamditas 27-Kasım-2015 10:13:57 Burada yapılan açıklamalardan, ‘Mütekellimînden ve ilm-i kelâm ulemasından birisi gelecek, bütün hakaik-i imaniye ve İslâmiyeyi delâil-i akliye ile kemâl-i vuzuhla ispat edecek.’ Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım.” sözünü Üstad Said Nursi Hazretlerinin söylediği gibi yanlış bir mana anlaşılıyor, bu sözü imam-ı rabbani söylemiştir, bunu üstad ayetül kübra risalesinde şöyle anlatıyor: ...Sonra, o seyyah-ı âlem asırlarda gezerken, Müceddid-i Elf-i Sâni İmam-ı Rabbânî Ahmed-i Farûkî'nin medresesine rast geldi, girdi, onu dinledi. O imam, ders verirken diyordu: "Bütün tarikatlerin en mühim neticesi hakaik-ı imaniyenin inkişafıdır" ve "Birtek mesele-i imaniyenin vuzuhla inkişafı, bin kerâmâta ve ezvâka müreccahtır." Hem diyordu: "Eski zamanda, büyük zâtlar demişler ki: 'Mütekellimînden ve ilm-i kelâm ulemasından birisi gelecek, bütün hakaik-i imaniye ve İslâmiyeyi delâil-i akliye ile kemâl-i vuzuhla ispat edecek.' Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım" anlaşılıyor ki, bu sözü imam-ı rabbani söylemiş, üstad ise şöyle diyor: Zaman ispat etti ki, o adam, adam değil, Risale-i Nur'dur. Belki ehl-i keşif Risale-i Nur'u ehemmiyetsiz olan tercümanı ve nâşiri sûretinde keşiflerinde müşahede etmişler, "bir adam" demişler.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
yağız22 27-Kasım-2015 13:16:08 Evet o söz Üstada ait değil.İmam Rabbani (k.s)'ye ait.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...