Block title
Block content

"Ben ki bir gedayım, bir büyük padişaha nasihat ettim. Demek yarı cinayet ettim. Cinayetin öteki yarısını söylemek zamanı gelmedi." Yarı cinayeti izah eder misiniz, diğer yarısını nerede bulabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yarı cinayet: Merhum Sultan Abdulhamid’e hitaben ikazkar nasihatlerini havi açık mektup şeklinde makaleler neşrederek, bir müsalahaya davet mes’elesidir. Şöyle ki:

İttihad ve Terakkicilerin hükümet başına geçmeleriyle, padişah Abdulhamid Hanın eski yetki ve fermanları tamamen elinden anayasaları mucibince alınmış gibi bir nevi muattal vaziyette durdurulduğu bir zamanda, Bediüzzaman Hazretleri onunla hem müsalaha etmek, hem de onu hilafet makamında kaim etmek için, çare olarak ona bazı hizmet yollarını ve metotlarını bildiren açık mektup neşrettiğini ifade eder.

Büyük hizmetlerinin ünvanı olan öteki yarı cinayeti ise, o zaman yad etmez. Fakat bilahare bir kumandanın; bozuk ve mason ittihatçıların tam halefi olarak büsbütün Avrupacı, dinden ve İslami ananelerinden tecerrud etme zihniyet ve hareketini hadislerle dile getiren Beşinci Şua Risalesini yazdığı için, kendisinin yirmi beş sene keyfi küfri zihniyet hesabına işkenceler altında bırakılmasına sebep olduğundan bahseder.

Bu, “Cinayet” ile tesmiye ettiği büyük ve yüce hizmetlerinin ünvanları ve gerçek milliyetperverlik ve vatanperverlik ve hamiyetkârlığın ifade ve nişanelerinin manzumesinin büyük bir bölümü, aydınlatıcı delil ve belgelerle yer yer külliyatta bulunmaktadır. Ancak özet olarak sizleri “Divan-ı Harb-i Örfi ve Said-i Nursi” adlı esere havale etmek isteriz.

Demek ki Yarı cinayet:
Divan-ı Harbi Örfide izah edildiği gibi Abdulhamit Han’a ciddi manada tavsiyeler, ülkenin istikbali hakkında görüş ve kanaatlar ve Yıldız Sarayı hakkında Darülfünun olması cihetinde ricalar vardır.

Diğer Yarı Cinayet ise, Üstadımızın yeni Hizmet hayatında Külliyatla yapacağı mühim hizmetleri, hasımları tarafından cinayet telakki edilip öylece muamele edilmesidir. Siracunnurun arkasına havale ettiği ve yazmadığı yarı cinayet ise; hasımlarının tam vaziyetini izah edip nazara veren beşinci Şua risalesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

sozlerkosku95
Teşekkür Ederim Allah Razı Olsun Allah Kur'an'dan Hizmetten Ayırmasın. Amin..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...