"Ben Kur'ân'ın tenzili için harb ettim. Sen de tevili için harb edeceksin." Hz. Ali'nin Kur'an'ın tevili için yaptıklarından misaller verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmamı Ali (r.a) ise; hadisin tabiriyle kendi zamanında Kur'an’ı yanlış anlayarak, teviller yapıp yanlış hareket edenlere karşı Kur'an’ı doğru anlamak hususunda tebliğat ve vazife ifa edip, inatçılara karşı da harp edecektir. Ve öyle de olmuştur.

Mesela Haricilerle Nehrevan'da ve Harevra'da harp etmiştir. Çünkü onlar Sıffin vakasından sonra hakeme müracaat edilmesi hadisesinde, hem Hz Muaviye'ye ve hem de Hz Ali'ye itiraz ederek küfürle tahkir etmişlerdir.

Şöyle demişler: Siz Allah’ın kitabı dururken onun hükmüyle amel etmediniz, hakemin hükmüne müracaat ettiniz. Bu ayete göre mesulsünüz. -Haşa- küfürdesiniz. Diyerek her iki tarafa da iltihak etmeyerek huruç etmişler ve ayrılmışlardır. Hariciler denilen bir tefrika ve mezhebin başlamasına sebep olmuşlardır. İşte imamı Ali (r.a) bunlarla çeşitli defa mücadele ve harp etmiştir.

Niyetleri temiz, ancak tevilleri yanlıştır diyerek, onları istikamete çekmeye çalışmıştır. Bunlar çoğu hafız olup ibadetten dolayı dizleri ve alınları nasırlaşan insanlardı.
Hariciler dediğimiz bu grup, yanlış telakki ile ümmetin içerisinde bir fesat şebekesi olarak çıkmıştır. Maalesef nasihat ile yola gelmediklerinden dolayı İmam-ı Ali (r.a) onlarla muharebe etmiş. Çoklarını kılıçtan geçirmiştir. Bu mesele İslam tarihinde Kur'an’ın tevili ile alakalı olayların en önemlilerindendir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

arifavci
Niyetleri temiz, ancak tevilleri yanlıştır diyerek, onları istikamete çekmeye çalışmıştır. Bunlar çoğu hafız olup ibadetten dolayı dizleri ve alınları nasırlaşan insanlardı. Temiz niyet insani kurtarir mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her zaman kurtarmıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...