"Ben ne geceyim, ne de geceye kulluk ederim. Ben bir hakikat güneşinin hâdimiyim ki, size ondan haber getiriyorum." ve "Evliyaya tuzak olan hayaller, ilahî bahçelerin ay yüzlü güzellerinin akisleridir." Bu ifadelerin rüya bahsinde zikredilmesinin hikmeti?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evliyaların manevi yolculuğunda maksat marifet ve muhabbet iken, bu yolculukta önlerine zevk ve keramet benzeri çok hayali perdeler ve engeller çıkar. Onların bir çoğu bu güzel hayali perdelerde takılıp kalır, maksut damına çıkamaz, çıksa da nakıs kalır. Suretine meftun oldukları her şey aslında İlahi hediyelerin yani İlahi feyizlerin birer yansıması birer tecellileridir.

Rüya, keşif ve kerametler, hepsi bu İlahi hediyelerin kışırlı ve suri bir yansımasıdır. Evliyalık yolunda gidenler bu suretlere değil onun aslı olan İlahi feyizlere bakmaları gerekir. Suret sirete hizmet etmeli, yoksa meftuniyet ile engel olmamalıdır.

“Evliyaya tuzak olan hayaller, ilahî bahçelerin ay yüzlü güzellerinin akisleridir.”(1)

Bu sözde işaret olunan husus, nakışlardaki Nakkaş'a işaret eden remiz ve imaları okumak yerine nakışlarda takılı kalmaktır ki, seyrü sülûkta bu, velilerin tuzakları hükmündedir.

Burada "nakıştaki Nakkaş'a işaret eden imalara takılmak" velilerin kendi hususiyetine uygun bir takılmaktır, yoksa tabiatçıların takılması kabilinden değildir. Bir çok tasavvuf erbabı rüya, keşif ve keramet yüzünden manevi eleklerden geçememişler. Halbuki bu gibi zevkli ve nurani ahvaller maksut değil maksuda giden yolda bir teşvik bir teyittirler.

“Ben ne geceyim, ne de geceye kulluk ederim. Ben bir hakikat güneşinin hâdimiyim ki, size ondan haber getiriyorum.”(2)

Bu cümlede geçen "gece" nevme, nevm de rüyaya işaret ediyor. Yani bizim gibi hakikat mesleğinde olanlar gece ile onda görülen rüyalar ile meşgul olmaz denilmek isteniyor.

Üstad Hazretleri bu iki cümle ve iki iktibası ehli tahkik olan Nur şakirtlerinin rüya ile fazla meşgul olunmaması gerektiği hususunu teyit etme maksadı ile zikrediyor. Ve bu iki cümle ve kaide direkt olarak sorulan rüyanın tabiri ile ilgili cümleler değildirler.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Nokta.

(2) bk. Sözler, On Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...