"Ben, Risale-i Nur’a ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerimin tarz-ı hayatlarına dikkat ettim, gördüm ki, aynı benim güzeran-ı hayatım gibi, Risale-i Nur gibi bir neticeye göre techiz edilip sevk edilmiş." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Ben Risale-i Nur'a ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerimin tarz-ı hayatlarına dikkat ettim, gördüm ki; aynı benim güzeran-ı hayatım gibi, Risale-i Nur gibi bir neticeye göre techiz edilip sevkedilmiş.”(1)

Kader benim hayatımı nasıl Risale-i Nur'un iman hizmetine uygun bir şekle göre dizayn etmiş ise, aynı şekilde Risale-i Nur'a ehemmiyetli hizmet eden Nur talebelerinin hayatlarını da benzer bir şekilde dizayn etmiş deniliyor.

Yani Risale-i Nur'a hizmet eden birinci kuşak talebelerin tarz-ı hayatı Üstad'ın tarz-ı hayatı ile benzeşip örtüşüyor.

“Evet, Hüsrev, Feyzi, Hafız Ali, Nazif gibi çok kardeşlerimizin geçen tarz-ı hayatları, bu hizmet-i Nuriyeye göre bir vaziyet verildiğini onlar hissettikleri gibi; ben de çok has kardeşlerimde, hattâ burada aynen tarz-ı hayatım gibi böyle bir nurânî meyveyi vermek için tanzim edilmiş görüyorum. Hissetmeyen kısmı, dikkat etseler hissedecekler.”(2)

Üstad'ın o dönemdeki talebeleri çok büyük ve çetin bir imtihan için seçilmiş özel insanlar olduğu çok açık. Hapis, sürgün, dışlanma, baskı gibi ağır şartlarda azami ihlas ve sebatla mücadele etmek her babayiğidin harcı değildir.

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 29. Mektup.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...