Block title
Block content

"Ben seyr-i ruhanîde kat-ı merâtip ederken, tabakat-ı evliyâ içinde en parlak, en haşmetli, en letâfetli, en emniyetli, Sünnet-i Seniyyeye ittibâı esas-ı tarikat ittihaz edenleri gördüm." Sünnete uymayan gruplar, dalalet fırkaları mı kasdediliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî (r.a.) demiş ki: Ben seyr-i ruhanîde kat-ı merâtip ederken, tabakat-ı evliyâ içinde en parlak, en haşmetli, en letâfetli, en emniyetli, Sünnet-i Seniyyeye ittibâı esas-ı tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hattâ o tabakanın âmi evliyaları, sair tabakâtın has velîlerinden daha muhteşem görünüyordu." (1)

Burada mukayese edilen evliyalar, dalalet ehli olan evliyalar ile hak ehli olan evliyalar arasında değildir. Dalalet ehli olsa zaten evliya olamaz. Buradaki mukayese hayatında sünneti merkeze alan evliyalar ile tarikat evrad ve adabını hayatına esas alan evliyalar arasındadır.

Evet, en büyük adap ve evrad sünnete yetişemez, onun kazandırdığı makamın parlaklığına ulaşamaz. İmam Rabbani Hazretleri nafile ile sünnetin arasındaki makam ve sevap farkına bu şekilde işaret ediyor. Nafileler ile sünnete yetişilemez. Bir milyon nafile ibadet bir sünnete mukabil gelmediği için, sünnet merkezli yaşayan bir veliye nafile merkezli yaşayan başka bir veli yetişemez demektir. 

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...