"Ben şimdilik o hakikat-i remziyeyi beyan edemem. Yalnız kısa bir işaret edilecek." Ne demek istiyor? İbrahim suresinin ilk sayfası, neden beyan etmiyor, mahrem mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu telif edilmedi veya yazdırılmadı, meselesi Risale-i Nurların çok yerlerinde geçtiği için, birkaç vecihle izah etmeye çalışalım.

Risale-i Nurlar vehbi ve ilhami bir tarzda Allah’ın inayeti ile yazdırıldığı için, Üstad Hazretleri de zuhurarata tabi idi. Yani kalbe nasıl geliyorsa öyle yazdırılıyor. Böyle olunca, Üstad Hazretleri kendi halinde serbest olarak istediği zaman yazdırmaya muktedir değildi, diyebiliriz.

Üstad Hazretleri bazen "Makam kaldırmıyor." tabirini kullanıyor. Yani kalbe gönderilmiyor, gönderilse de ihtiyaca göre gönderiliyor, demek istiyor. Zaten bu nevi zuhuratlar ikram-ı İlahiye’ye bakar, ikram ise zorla istenilmez, belki verilir. İşte Üstad Hazretleri Nurların yazdırılmasında keyfe mâ yeşâ olmadığını bu gibi ifadeler ile beyan ediyor.

Bazen de gelen ilhamları Üstad Hazretleri kendi zevkine göre tanzim etmek istiyor, ama zuhurat ile Üstad Hazretlerinin zevki muvafakat etmiyor. Üstad Hazretleri zevkini terk edip zuhurata ve ilhamata tabi oluyor.

Ya da bazen ağabeyler bir mesele soruyor, o anda zuhurat ve ilham gelmiyor, Üstad Hazretleri "Başka vakte bırakıldı." diyor. Gerçekten de o an değil ama, başka zaman o sorulara manevi canipten cevap geliyor.

İşte Üstad Hazretleri bu gibi manevi hallerini ifade etmek için, "Makam kaldırmıyor." ya da "Başka zamana tayin edildi." ya da "yazdırılmadı" gibi sözlerle beyan ediyor. Biz bu hallere bakarak, Üstad Hazretleri cevap vermemiş ya da verememiş ya da yazılacak dediği halde neden yazılmadı diyemeyiz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...