"Ben size tâziye vermek değil, belki hem onu hem sizi tebrik ederim ki, bu zamanın dehşetli ve dalâletli hayatından kurtuldu, daha mâsum ve çok bulaşmadan gitti." Yeğeni Fuad 20 yaşında vefat ettiği hâlde, "vildanun muhalledun" sırrına nasıl mazhar olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Merhum Fuad dahi, inşaallah Risale-i Nur'un feyziyle imanını kurtarmış ve mektubu dahi, senin dediğin gibi gösteriyor ve size ve hânedânınıza mensubiyetiyle, samimî iftiharı ve kuvvetli irtibatı, Risale-i Nur cihetiyle olduğunu hissettim."

"Ben size tâziye vermek değil, belki hem onu hem sizi tebrik ederim ki, bu zamanın dehşetli ve dalâletli hayatından kurtuldu, daha mâsum ve çok bulaşmadan gitti. Ve size Cennette lâyık bir evlât ve وِلْداَنٌ مُخَلَّدُونَ ["Ebediyen yaşlanmayacak çocuklar." (İnsan, 76/19)] sırrına mazhar oldu."(1)

Burada Fuad babası Abdulmecid’e nispet ediliyor. Yani "Evladın Fuad genç yaşta vefat etmiş olsa da o senin için ahirette ebedi bir evlat ve çocuk olacak." denilerek, babasını teselli ediyor. Bu mana “Ve size cennette lâyık bir evlât.” ibaresinde açıkça zaten belirtiliyor.

Âyetin iki hükmü bulunuyor, birisi ebediyet ve yaşlanmamak, diğeri ise çocukluk. İlk hükümde zaten sıkıntı yok, ikinci hükümde konuya göre göreceli bir anlam katıyor. Yani "Ben babama göre çocuğum, çocuğuma göre babayım." meselesinde olduğu gibi. Fuad babasına göre çocuk olsa da ahirette yetişkin bir cennet ehli olacak.

(1) bk. Barla Lâhikası, (294. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...