"Benim mutlaka bugün Ak Camide bulunmam lazım." Manevi zatlarla görüşme için, Üstad'ın ısrarla camiye gitmek istemesinin hikmeti ne olabilir? Hapishanede bu görüşme olamaz mıydı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Eskişehir hapishanesinde iken de bir cuma günü, hapishane müdürü, kâtip ile otururken bir ses duyuyor: “Müdür bey! Müdür bey!” Müdür bakıyor. Bediüzzaman yüksek bir sesle: "Benim mutlaka bugün Ak Camide bulunmam lazım." Müdür: “Peki Efendi Hazretleri” diye cevap veriyor. Kendi kendine: “Herhâlde Hoca Efendi kendisinin hapiste olduğunu ve dışarıya çıkamayacağını bilemiyor.” diye söylenir ve odasına çekilir. Öğle vakti, Bediüzzamanın gönlünü alayım, Ak Camiye gidemeyeceğini izah edeyim düşüncesiyle Üstad'ın koğuşuna gider. Koğuş penceresinden bakar ki, Bediüzzaman içeride yok! Hemen jandarmaya sorar, “İçeride idi, hem kapı kilitli.” cevabını alır. Derhal camiye koşar. Bediüzzamanın ileride, birinci safda, sağ tarafta namaz kıldığını görür. Namazın sonlarında Bediüzzamanı yerinde göremeyip, hemen hapishaneye döner; Hazret-i Üstad'ın “Allahü ekber” diyerek secdeye kapandığını hayretler içerisinde görür. (Bu hadiseyi bizzat o zamanki hapishane müdürü anlatmıştır.)" (Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı, Haşiye)

Üstad'ımızın oraya neden mutlaka gitmek istediği hususunda açık bir beyanatı yoktur. Ama mühim bir hissin neticesi veya önemli bir konu olduğu anlaşılmaktadır. Bunu "mübarek ve ruhani birileriyle görüştü" kabulüyle cevaplama yoluna gideceğiz.

Bu konuda şunlar söylenebilir:

1. Büyük zatların hâllerini anlamak bazen mümkün olamayabilir. Bu nedenle "Neden o büyük zatlar hapishaneye gelmediler de o gitti?" sorusunun kesin cevabı olmaz.

2. Günahların ve zulümlerin mekânı olan hapishaneye o büyük zatlar gelmek istememiş, Üstad'ımız mübarek ve nurani mekân olan camiye gitmeyi tercih etmiş olabilir.

3. Büyük zatlar için zaman ve mekân bazı durumlarda engel teşkil etmediğinden Üstad'ımız da oraya gitmeyi kendisi tercih etmiş olabilir.

4. Bazen itikadı zayıf olanlara ilahi tecellileri göstermek, onların maneviyatlarının artması açısından iyi gelmektedir. Hapishane müdürü, çalışanları ve bu olayaya vakıf olanlar gibi... Bu noktadan böyle yapılmış olabilir.

5. Bu gibi görüşmelerin yer ve zamanını, bazen görüşenler karar veremiyor. Bu görüşmeye karar verenler, hem camide ve hem de cuma günü olmasını uygun gördüklerinden görüşme öylece gerçekleşmiş olabilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...