"Benimle beraber gel hayali bir seyehat. İşte Bahr-i Ummanın en derin bir yerini kendine makarr etmiş, yüzlerce menzillere havi olan bir cisim, tahtaları pek ince, tahtalbahir içine, sen karınca cismini, ben arı libasını giyeriz de gireriz..." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey esbabperest arkadaş! Rahmet ü İlim ü Kudret denizinde daima
Müsebbihane yüzen kâinat timsalini
Görmek eğer istersen benimle beraber gel, hayâli bir seyehat."
(1)

Ey sebeplere aşırı değer veren ve her şeyi sebeplerden bilen maddeci arkadaş. Rahmeti, ilmi ve kudreti kainatta açık bir şekilde görünen ve her şeyin onu hâl dili ile açıkça tesbih ettiği kainatı hayalen dolaşalım.

"İşte Bahr-i Ummanın fakat suyu tatlıdır en derin bir yerini
Kendine makarr etmiş yüzlerce menzillere havi olan bir cisim.
Tahtaları pek ince tahtelbahirin içinde sen karınca cismini
Ben arı libasını giyeriz de gireriz, istersen gel de otur kanadımın üstüne,
Beraberde uçarız muhit-i havainin denizinde yüzeriz."
(2)

Kainat büyük bir okyanus, insan ve mahiyeti ise bu okyanusun en derin yeri. Öyle ki insan sahip olduğu maddi ve manevi duygular açısından kainat kadar geniş, kainat kadar anlamlı, kainat kadar azametli bir tevhit delilidir. İnsan kainata nispetle cisim açısından karınca gibi olsa da akıl ve kalp noktasında kainat bahçesinde dolaşan bir bal arısı gibidir.

"Onun orada var bir balonu. Bu müthiş bir balondur, binlerle bölmeleri var mürettep muntazamdır.
Biz de girdik içine ben kondum pencereye sen istedin altını.
Ey karınca kardeşim, tahtelbahirde isterdin suyun yüzünü görmek,
Burada istiyoruz ziya ile yıkanmak ben bilirim yolunu.
İkisinde ikişer yolumuz var. Bir basar nazar yolu, basar surete bakar
Bölmelerde dolaşır dama ulaşır ya ulaşmaz işte tarik-i fenni."
(3)

Göz ve basiret insanın iki balonudur ve bu kainat üstünde gezerler. Göz suret ve şekilleri görürken basiret suret ve şekillerin arkasında bulunan Allah’ın isim ve sıfatlara intikal eder ve onlarla zevklenir.

İnsanın mahiyetinde bulunan her bir cihaz ve duygu, birer balon hükmünde olup hepsi ilahi hakikatlere yükselmeye namzettir.

Dipnotlar:

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Lemeat, s.625.
(2) bk. age.
(3) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...