Benlikten nasıl kurtulabiliriz, bunu açıklar mısnız? Kalp gözü nasıl açılır? Risale-i Nur evliyalık yolu açıyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nefis ve benlik duygumuzu ıslah edip kullukta derinleşmek, bu zamanda ancak tahkiki iman ile mümkündür. Tahkiki imanı da bu zamanda en kısa zamanda ve kolay bir şekilde ancak Risale-i Nurlar ile kazanabiliriz. Risale-i Nurları da ancak çok okumak, çok dinlemek ve çokça mütalaa ve müzakere ile elde edebiliriz.

Vaktimizi ve hayatımızı tahkiki iman dersi veren Risale-i Nurlara ve onun hizmetine adarsak, inşallah günah ve haramlardan kendimizi kurtardığımız gibi, kulluğumuzda da bir mertebe ve derinlik kazanabiliriz. Zaten Üstad Hazretleri çoklukla Risale-i Nurları teşvik ve tavsiye ediyor; en müessir yol olarak Risale-i Nurları gösteriyor.

Eski zamanda nefsin terbiye edilmesi çok uzun ve meşakkatli bir süreç ile mümkündü. Yani zor ve uzun riyazeti ve çilesi ile insanlar nefis ve benliğini ıslah ve terbiye edebiliyorlardı. Şimdiki zaman ve zeminde bu riyazet ve çilelerin uygulanması daha da zor bir hale geldiği için Allah, kereminden tahkiki iman ile bu ıslah ve terbiye işlemini hem kısa hem kolay hem de herkesin rahatlıkla yapabileceği bir şekle çevirmiştir.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, tahkiki imanı kazanmanın en kestirme ve kolay yolu bu zamanda Risale-i Nurlardır. Kim Risale-i Nurları kendine rehber ve mürşit ittihaz edip onu hayatının amacı ve gayesi kabul ederse, her alanda terakki ve tekemmül eder. Zira Risale-i Nurlarla meşgul olmak hem tefekkür, hem ibadet, hem ıslahı nefis, hem kullukta derinlik kazanmak hem de kısa ve kestirme bir yol ile velayeti elde etmektir.

Özet olarak, bu hususta Üstad Hazretlerinin en önemli ve somut tavsiyesi, Risale-i Nurlar ile çokça meşgul olup, onun gereği ile amel etmektir. Üstad Hazretlerinin şu ifadeleri meseleye ışık tutar mahiyettedir:

"Şu Otuz Üç Pencereli olan Otuz Üçüncü Mektup, imanı olmayanı, inşaallah imana getirir. İmanı zayıf olanın imanını kuvvetleştirir. İmanı kavî ve taklidî olanın imanını tahkikî yapar. İmanı tahkikî olanın imanını genişlendirir. İmanı geniş olana, bütün kemâlât-ı hakikiyenin medarı ve esası olan marifetullahta terakkiyat verir, daha nuranî, daha parlak manzaraları açar. İşte bunun için, 'Bir pencere bana kâfi geldi, yeter.' diyemezsin. Çünkü, senin aklına kanaat geldi, hissesini aldı ise, kalbin de hissesini ister, ruhun da hissesini ister. Hattâ hayal de o nurdan hissesini isteyecek. Binaenaleyh, her bir Pencerenin ayrı ayrı faydaları vardır."(1)

Risale-i Nurların, istidadı olan birisini on beş hafta meşguliyet ile alim yapabileceği gibi, kalbi müsait olan birisini de kırk dakikada velayet makamına çıkarabileceğini Üstad Hazretleri eserlerinde ilan ve ispat ediyor.

Risale-i Nurların bu zamanda milyonlarca Müslümanın imanının kurtulmasına vesile olması ve halen de giderek dünyaya yayılması ve çok gayri müslimin hidayetine vesile olması, ne denli marifet ve velayette üstün bir makama sahip olduğunu akla gösterir. Risale-i Nur bu zamanın gereklerine ve gerçeklerine tam cevap veren bir marifet rehberidir. Biz bu rehberi hayatımıza model ittihaz edersek, hem nefis ve benliğimizi ıslah ederiz, hem de velayet mertebelerini kazanabiliriz.

Üstad Hazretleri bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir."(2)

"Eskiden kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile bazı hakaik-i imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise, Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle, kırk dakikada o hakaike çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lâkayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. İşte, otuz üç adet Sözler, böyle Kur'ânî bir yolu açtığını, dikkatle okuyanlar hükmediyorlar."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, İhtar.

(2) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

(3) bk. Mektubat, Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Allah razı olsun hocam çok güzel cevaplamışsınız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...